Utorzenie rejonu zamkniętego/zapowietrzonego w okolicy potwierdzenia AFB

Exchange
poland
0
0
Utorzenie rejonu zamkniętego/zapowietrzonego w okolicy potwierdzenia AFB


Zgnilec amerykański jest jedyną chorobą pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi zwalczania z urzędu na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych […]

Zgnilec amerykański jest jedyną chorobą pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi zwalczania z urzędu na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018.1967).

Obszar zapowietrzony, o którym informują znaki to rejon, w którym istnieje zagrożenie zakażenia się kolejnych rodzin pszczelich. Wynika on z zasięgu lotu pszczoły i wyznaczany jest od wykrytego ogniska choroby. Obszar ten to co najmniej 6 km wokół zakażonej pasieki. Wszystkie rodziny pszczele w okręgu muszą zostać przejrzane przez urzędowego lekarza weterynarii. W przypadku stwierdzenia objawów w którejś z takich pasiek pobiera się próbki, wysyła do badania, a w przypadku wyniku dodatniego, Powiatowy lekarz weterynarii wyznacza kolejne ognisko choroby. Każdy pszczelarz ma prawny obowiązek wpuścić lekarza Inspekcji Weterynaryjnej do pasieki i umożliwić mu przegląd wszystkich rodzin pszczelich.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0