Värmebehandlingar

Exchange
sweden
4
16
Värmebehandlingar


Detta är ett alternativt sätt att kontroller varroa på. Det bygger på konceptet att varroakvalstren dör vid temperaturer över 42 °C men att bina överlever. Du utsätter bisamhället för denna […]

Detta är ett alternativt sätt att kontroller varroa på. Det bygger på konceptet att varroakvalstren dör vid temperaturer över 42 °C men att bina överlever. Du utsätter bisamhället för denna höga temperatur under högst 2 till 3 timmar. Temperaturen och tiden beror av vilken metod som används. Det finns utrustning där du behandlar hela samhället eller utrustning där du enbart behandlar täckta yngelkakor. Detta har en effekt både på varroa på vuxna bin och i det täckta ynglet. Denna metod kan användas oberoende av honungsskörd eller väder.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
16