Varroabehandeling afstemmen op de nationale klimaatzone

Best practice
belgium
20
0
Varroabehandeling afstemmen op de nationale klimaatzone


Hou bij de varroabehandeling rekening met het nationale klimaat, zoals extreme hitteperiodes, hoge vochtigheid, ...

In België zijn extreme hitte-periodes en koudeperiodes eerder uitzondering dan de regel. Toch is het bij de varroabehandeling met chemische producten belangrijk rekening te houden met weersomstandigheden. Zo kan hoge vochtigheid ervoor zorgen dat een grotere verdamping van het product (bv. mierenzuur) voorvalt dan onder normale omstandigheden. Dit kan tot bijensterfte leiden of sterfte van de koningin.

Biotechnische behandelingen zoals broedafname worden beter tijdens drachtloze perioden uitgevoerd. Deze vallen afhankelijk van de klimaatzone in verschillende perioden van het jaar. In België is klassiek begin juni en eind juli meestal drachtarm. Maar door klimaatopwarming zijn hier vaak grote verschuivingen in op te merken.

De winterbehandeling met oxaalzuur dient te gebeuren wanneer de bijenvolken broedloos zijn. Pas dan heeft de behandeling voldoende efficiënt gewerkt, doordat ze niet inwerkt op mijten in het broed. Winters in België zijn de laatste jaren niet meer zo koud als voorheen, waardoor veel volken het jaar rond met broed zitten. Dit zorgt ervoor dat een oxaalzuurbehandeling niet voldoende efficiënt is. Het goed inschatten van de periode wanneer volken geen broed meer hebben, is hierin cruciaal. Dit kan je deels doen door de varroabodem geregeld te controleren op stuifmeelklompjes, wasdeeltjes, mijten,…

In de zomer kunnen periodes van extreme hitte voorvallen. Bij het vangen van mijten met behulp van de arrestraammethode (12,24 methode) kan het hierdoor voorvallen dat de waswafel in de kooi sneller dan normaal wordt uitgebouwd of dat het broed zich sneller ontwikkelt en dus vroeger uitloopt. De timing van de methode kan dus wijzigen, waardoor een geregelde controle door de imker noodzakelijk blijft.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
0