Varroabesmetting inschatten tijdens het bijenteeltseizoen

Exchange
belgium
18
0
Varroabesmetting inschatten tijdens het bijenteeltseizoen
Item
Colony, Nucleus
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
13 Detail

Foretische mijten of mijten gevallen op de varroabodem tellen.

monsterpotje om 300 bijen af te nemen
poedersuikerpot met zeef om mijten te scheiden van de bijen
droge poedersuiker

De varroabesmetting wordt best op minimum 3 momenten van het jaar ingeschat, nl. in het vroege voorjaar, na de honingflow en in het najaar. Wanneer de volken broedloos zijn in de winter, wordt best nog een 4de inschatting gemaakt. Deze metingen zijn belangrijk om hierop je behandelingsstrategie te baseren. Want zomaar alle volken telkens behandelen, is nefast voor onze bijenvolken. Zo geven we de bijen geen kans om met de mijten om te gaan en resistentie op te bouwen.

Foretische mijten tellen

Als het volk broedloos is, zullen alle mijten op de bijen zitten. Dit betekent dat de varroalast kan gemeten worden door een poedersuiker- of alcoholwas- of zeepwasmethode toe te passen. Van zodra er broed in het volk is, geeft deze telling geen echt representatief beeld van de mijtenpopulatie.

Belangrijk is geregeld metingen uit te voeren en hierbij de methode af te stemmen op de periode in het bijenseizoen.

Poedersuikermethode:

1

Weeg het monsterpotje zonder bijen. Vang 30 g bijen van de honingzolder of van het raam naast het broednest. Doe dit door een raam met bijen af te kloppen boven een plastic folie tot er
ongeveer 300 jonge werksterbijen op de folie liggen. Vouw de folie dubbel en laat de bijen in het monsterpotje glijden. Je kan ook het raam afkloppen boven een emmer en vervolgens met het monsterpotje bijen scheppen. Een vol monsterpotje met bijen komt ongeveer overeen met 30 gram bijen. Weeg het potje met bijen en trek hiervan het gewicht van het potje af.

2

Breng de bijen over van het monsterpotje naar de pot om te schudden en keer deze laatste onderste
boven met de gaasdraad bovenaan. Voeg 2 eetlepels poedersuiker toe en schud de pot zachtjes om
de suiker volledig onder de bijen te mengen. Laat de pot 3 minuten met de gaasdraad bovenaan en schud
af en toe zachtjes zodat de bijen goed bepoederd zijn.

3

Keer de pot om en schud ongeveer 1 minuut krachtig op en neer, zodat de suiker en de mijten loskomen
van de bijen en door de gaasdraad heen vallen. Open de pot en schud de poedersuiker door de fijnste
honingzeef zodat de mijten alleen achterblijven.Geef de bepoederde bijen aan de kolonie terug.

4

Breng de mijten op een licht oppervlak zodat je het aantal makkelijk kan tellen.

Alcohol- of zeepwasmethode

Hierbij wordt in plaats van poedersuiker, alcohol of zeepoplossing aan de bijen toegevoegd. Door de bijen goed af te spoelen op een zeef, kan je de mijten van de bijen scheiden en tellen.

Mijtenval op de varroabodem tellen

Het meest populair als monitoring van de mijten in het volk, is de mijten tellen op de varroabodem. Het is belangrijk hierbij voorzichtig te zijn met interpretatie. Want ook hier verstoppen veel mijten zich in het broed, waardoor deze monitoring meestal een onderschatting is van het echte aantal mijten in het volk.

Idealiter wordt de varroabodem gedurende 7 dagen dagelijks gecontroleerd op mijten. Door wind, mieren en dergelijke kunnen mogelijks gevallen mijten van de plank verdwenen zijn wat een onderschatting zou betekenen van de telling.

Na een chemische behandeling wordt de mijtenval best gedurende 7 dagen opgevolgd. Hierbij kan nagegaan worden hoe effectief de behandeling is geweest.

Alle kolonies van een bepaalde teststand dienen op dezelfde dag geïnspecteerd te worden.
Bij de poedersuikermethode dient echt krachtig op en neer geschud te worden om alle mijten los te krijgen.

Rate this practice!
18
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip