Varroamonitering!!

Best practice
denmark
12
0
Varroamonitering!!


Som en del af den sikre strategi er det vigtigt at holde øje med, hvor hårdt angrebet en bifamilie er af varroa. Man moniterer for varroamider.

Dobbelt honningsi
Honningglas
Vand og opvaskemiddel

Der er forskellige metoder til monitering som hver har deres fordele og ulemper, her beskrives vaskemetoden. En anden mulighed er nedfaldstællinger, hvor man lægger et indskud i stadet og tæller hvor mange mider der falder ned på indskuddet.

Den hurtige og sikre metode er at tage en tavle med bier og slå bierne ned i en balje. Her kan man nemt vurdere om der er nok bier til en prøve. Slå til baljens kant, hvorved bierne samles i en klump, hvorfra biprøven kan tages med et prøveglas.

Hvis man bruger et 100 ml prøveglas svarer det til ca 300 bier når det er helt fyldt.

Bierne hældes ned i et stort honningglas hvori der er et par deciliter vand med opvaskemiddel.

Glasset svinges rundt nogle gange. Lad det stå et par minutter og sving det derfor rundt igen. Man skal ikke ryste det for at undgå skum.

Det hele hældes ud i en dobbelt honningsi og der skylles omhyggeligt efter med vand.

Bierne fanges i den grove si og miderne i den fine si.

Tidligt på sæsonen skal der helst ikke være mere end 1-2 mide per 100 bier. Slut på sæsonen ikke mere end 5 mider per 100 bier.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0