Wizualna ocena plastrów z czerwiem podczas przeglądów rodzin

Exchange
poland
0
0
Wizualna ocena plastrów z czerwiem podczas przeglądów rodzin


Podczas wizualnej kontroli plastrów z czerwiem pod kątem AFB należy szukać widocznych objawów klinicznych AFB. Aby to zrobić, każdy plaster czerwiu musi być badany indywidualnie i oglądany dokładnie z obu. […]

Podczas wizualnej kontroli plastrów z czerwiem pod kątem AFB należy szukać widocznych objawów klinicznych AFB. Aby to zrobić, każdy plaster czerwiu musi być badany indywidualnie i oglądany dokładnie z obu. Generalnie w czasie każdego przeglądu rodziny pszczelej należy zwracać szczególną uwagę na układ czerwiu, czerw i pszczoły podczas co pozwoli  rozpoznanie zmian na wczesnym etapie choroby. Należy pamiętać, że we wczesnych stadiach infekcję można rozpoznać tylko w laboratorium!

© Małgorzata Bieńkowska
© Małgorzata Bieńkowska

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0