Zatvaranje matice u izolacijski kavezić

Exchange
croatia
8
0
Zatvaranje matice u izolacijski kavezić
Item
Apiary, Colony
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Stable colony
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
16 Detail

Praksa opisuje postupak prekida legla tijekom aktivne pčelarske sezone u svrhu poboljšanja učinkovitosti tretiranja pčelinjih zajednica akaricidima protiv varooze. Maticu se drži zatvorenu kako bi ju se spriječilo da polaže jaja na saću izvan kaveza. Naime, tijekom 24 dana pritvorenosti na malom području kaveza iz zaleženog legla svih ostalih okvira u košnici izaći će sve mlade pčele te će sve grinje Varroa destructor biti dostupne primjenjenom tretmanu.

kavezić za maticu

Metoda

1

– postaviti kavezić uz izgrađeno saće na okviru, te izrezati dio saća u koji će biti umetnut

2

– pronaći maticu

3

– uhvatiti maticu hvataćem i prenjeti je u kavezić

4

– zatvoriti kavezić i držati maticu tako izoliranu najmanje 24 dana za postizanje prekida legla tijekom aktivne pčelarske sezone

Prikaz primjene izolatora veličine standardnog okvira za izolaciju matice u svrhu prekida legla:

Referenca

Ralph Büchler, Aleksandar Uzunov, Marin Kovačić, Janez Prešern, Marco Pietropaoli, Fani Hatjina, Borce Pavlov, Leonidas Charistos, Giovanni Formato, Egoitz Galarza, Draiusz Gerula, Ales Gregorc, Valeria Malagnini, Marina Meixner, Nebojša Nedić, Zlatko Puškadija, Jorge Rivera-Gomis, Mira Rogelj Jenko, Maja Ivana Smodiš Škerl, Julien Vallon, Denis Vojt, Jerzy Wilde, Antonio Nanetti (2020) Summer brood interruption as integrated management strategy for effective Varroa control in Europe, Journal of Apicultural Research, 59:5, 764-773, DOI: 10.1080/00218839.2020.1793278

Napomena: može se koristiti i izolator u kojem se stavi cijeli okvir i matica drži zatvorena tijekom 24 dana u svrhu prekida legla tijekom aktivne pčelarske sezone.

Rate this practice!
8
0

4 comments

 • Avatar
  17/07/2023 at 09:40

  Još neisprobano. Biti će uskoro.

 • Avatar
  marinak
  11/08/2023 at 15:21

  još nije isprobano, ali zasigurno daje rezultate.

 • Avatar
  16/08/2023 at 20:56

  Isprobano sa kavezima 10×10 cm.
  Odlično funkcionira. Pored toga što varoa nije u leglu i bez problema ju možemo uništiti, važno je kod ove prakse i to što se matice, za vrijeme boravka u kavezu, odmore i vrate snagu pa kad ih pustimo, polažu jajašca punim kapacitetom.

 • Avatar
  ztrupko
  20/08/2023 at 09:37

  Dao bi prednost cjelom ramu izolatoru. Kod malog kaveza sva varooa ostaje u pčelinjoj zajednici, i treba zajednicu tretirati. Kod rama u tri ciklusa po 8-9 dana sva varoa bude izvađena iz pčelinje zajednice. Termin kombinirati s vremenom neke paše

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip