Αξιολόγηση της επιτυχίας της σύζευξης και έναρξη της ωοτοκίας της νέας βασίλισσας

Exchange
greece
5
0
Αξιολόγηση της επιτυχίας της σύζευξης και έναρξη της ωοτοκίας της νέας βασίλισσας


Η παραγωγικότητα, η επιθετικότητα, η τάση σμηνουργίας, η ανάπτυξη του μελισσιού, η ανθεκτικότητα στις ασθένειες εξαρτώνται από τη γενετική σύσταση και την σωστή γονιμοποίηση της βασίλισσας. Δεδομένου ότι οι βασίλισσες […]

Η παραγωγικότητα, η επιθετικότητα, η τάση σμηνουργίας, η ανάπτυξη του μελισσιού, η ανθεκτικότητα στις ασθένειες εξαρτώνται από τη γενετική σύσταση και την σωστή γονιμοποίηση της βασίλισσας. Δεδομένου ότι οι βασίλισσες γονιμοποιούνται στον αέρα με έναν μεταβλητό αριθμό άγνωστων γενετικά κηφήνων, η ποιότητα της γονιμοποίησης δεν είναι ελεγχόμενη. Η ποιότητα μιας γονιμοποιημένης βασίλισσας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μελέτες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να συσχετίσουν διαφόρους παράγοντες με την ποιότητα των βασιλισσών. Για τον έλεγχο της ποιότητας των βασιλισσών θα πρέπει να εξετάζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούμε  να έχουμε σαφή εικόνα της ποιότητας. Πληθυσμός του μελισσιού, ποσοστό % εργατικού γόνου, ποσοστό άδειων κελιών σε περιοχή κλειστού γόνου, παραγωγή σε μέλι, συλλογή γύρης, ηρεμία του μελισσιού, επιθετικότητα, υγιεινή συμπεριφορά, σμηνουργία.

1

Επειδή η βασίλισσα είναι υπεύθυνη για την ωοτοκία των γονιμοποιημένων αυγών, ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της βασίλισσας είναι το πόσο καλά έχει ζευγαρώσει. Ο αριθμός των αποθηκευμένων σπερματοζωαρίων και ο αριθμός των δοτών κηφήνων επηρεάζει έντονα την αναπαραγωγική απόδοση μιας βασίλισσας κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ο επιπολασμός ασθενειών και παρασίτων είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες, επειδή μπορούν να περιορίσουν την αναπαραγωγική διαδικασία ή να μεταδοθούν μέσω του σπέρματος ή του ωαρίου στους απογόνους.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία γονιμοποίησης της βασίλισσας. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια της πτήσης. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως η βροχή ή οι ισχυροί άνεμοι, μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα της βασίλισσας να πετάει και να προσελκύει κηφήνες, μειώνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς ζευγαρώματος. Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι η παρουσία κηφήνων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχούς γονιμοποίησης. Η γενετική συμβατότητα μεταξύ της βασίλισσας και των κηφήνων παίζει επίσης ζωτικό ρόλο. Η γενετική παραλακτηκότητα προωθεί υγιέστερες αποικίες και ενισχύει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι βασίλισσες συνήθως ξεκινούν πτήσεις ζευγαρώματος κατά τους ζεστούς μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η πτήση ζευγαρώματος των βασιλισσών αποτελεί μια αξιοσημείωτη εμφάνιση της συμπεριφοράς των μελισσών. Κατά τη διάρκεια αυτών των πτήσεων, η βασίλισσα αφήνει την κυψέλη και πετάει σε συγκεκριμένες περιοχές γνωστές ως περιοχές συγκέντρωσης κηφήνων. Αυτές οι περιοχές συνήθως βρίσκονται μακριά από την αποικία. Η βασίλισσα προσελκύει τους κηφήνες χρησιμοποιώντας φερομόνες οι οποίοι ανταγωνίζονται για να ζευγαρώσουν μαζί της και μετά πεθαίνουν λόγω της αποκόλλησης του ενδοφάλλου τους. Στη συνέχεια, η βασίλισσα επιστρέφει στην κυψέλη για να ξεκινήσει το ρόλο της ως αναπαραγωγική δύναμη της αποικίας. Το αποθηκευμένο σπέρμα μπορεί να παραμείνει βιώσιμο για αρκετά χρόνια, επιτρέποντας στη βασίλισσα να γεννήσει γονιμοποιημένα αυγά ακόμα κι αν δεν μπορέσει να ζευγαρώσει ξανά στο μέλλον.

© LEONIDAS CHARISTOS

Επιστροφή βασίλισσας από το γαμήλιο ταξίδι με το λευκό σημαδάκι στο πίσω μέρος, ένδειξη από το ζευγάρωμα με κηφήνες.

3

Γενετική ποικιλομορφία στο ζευγάρωμα βασίλισσας μελισσών

Η γενετική ποικιλομορφία  είναι ζωτικής σημασίας στο ζευγάρωμα βασίλισσας καθώς προάγει τη συνολική υγεία και την ανθεκτικότητα της αποικίας. Αυτή η ποικιλομορφία ενισχύει την ικανότητα της αποικίας να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, να αντιστέκεται σε ασθένειες και να αυξάνει τη συνολική παραγωγικότητα. Οι μελισσοκόμοι εισάγουν συχνά τη γενετική ποικιλομορφία σκόπιμα ζευγαρώνοντας βασίλισσες με κηφήνες διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των αποικιών τους.

4

Προκλήσεις και κίνδυνοι στη γονομοποίηση της βασίλισσας

Το ζευγάρωμα της βασίλισσας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την επιβίωση της αποικίας. Μια σημαντική πρόκληση είναι η παρουσία ουσιών που αναστέλλουν το ζευγάρωμα που παράγονται από άλλες μέλισσες. Αυτές οι ουσίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα της βασίλισσας να προσελκύει κηφήνες και να ζευγαρώνει με επιτυχία. Τα φυτοφάρμακα και άλλες περιβαλλοντικές τοξίνες μπορούν επίσης να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στη γονιμοποίηση των βασιλισσών, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των κηφήνων. Επιπλέον, ασθένειες και παράσιτα, όπως τα ακάρεα, μπορούν να αποδυναμώσουν ή να σκοτώσουν τους κηφήνες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιτυχία της γονομοποίησης.

Συμπερασματικά, το ζευγάρωμα της βασίλισσας είναι μια πολύπλοκη και ζωτικής σημασίας διαδικασία που εξασφαλίζει την επιβίωση και την επιτυχία των μελισσοσμηνών. Η κατανόηση του ρόλου των κηφήνων, της επιτυχίας, του χρόνου και της συχνότητας του ζευγαρώματος, της συμπεριφοράς πτήσης, της αποθήκευσης σπέρματος, της γενετικής ποικιλομορφίας, των πρακτικών μελισσοκομίας παρέχει πολύτιμες γνώσεις στη δυναμική των πληθυσμών των μελισσών και στη διατήρηση υγιών και παραγωγικών μελισσιών.

5

Ένας πρωταρχικός τρόπος προσδιορισμού της ποιότητας μιας βασίλισσας είναι να εξεταστεί το μοτίβο των αυγών και η ανάπτυξη γόνου. Η επιθεώρηση των πλαισίων γόνου θα πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων ρουτίνας. Μια βασίλισσα υψηλής ποιότητας θα παρουσιάσει ένα σταθερό και άφθονο μοτίβο γόνου. Ομόκεντροι κύκλοι παρόμοιου ηλικιωμένου γόνου θα πρέπει να παρατηρούνται με λίγα κελιά που παραλείπονται με τον παλαιότερο γόνο στο εσωτερικό και τον νεότερο γόνο σε παρόμοια στάδια προς τα έξω. Γύρη και νέκταρ βρίσκεται συχνά στην εξωτερική άκρη του πλαισίου. Η εύρεση ενός πλαισίου με καλυμμένο γόνο από άκρη σε άκρη είναι σύνηθες κατά το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Ο αριθμός των πλαισίων γόνου που υπάρχουν σε ένα μελίσσι θα ποικίλλει, αλλά ο συσχετισμός του πόσος γόνος θα πρέπει να αναμένεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εποχών θα βοηθήσει τον μελισσοκόμο να καταλάβει εάν παράγεται πολύ λίγος γόνος, γεγονός που περιορίζει την επέκταση της αποικίας.

Η υγεία και η παραγωγικότητα μιας αποικίας μελισσών επηρεάζεται άμεσα από τη βασίλισσά της. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να αντιληφθούν πότε μια βασίλισσα αποτυγχάνει ώστε  να την αντικαταστήσουν. Επομένως, είναι σημαντικό για τον μελισσοκόμο να αναγνωρίσει πότε μια βασίλισσα έχει τη βέλτιστη απόδοση και πότε παράγοντες όπως οι ασθένειες και η πίεση από παράσιτα περιορίζουν την παραγωγή γόνου. Η ανανέωση μπορεί να είναι αποτελεσματική στην μείωση ορισμένων προβλημάτων. Οι έμπειροι μελισσοκόμοι μπορούν να παράγουν τις δικές τους βασίλισσες, ενώ οι περισσότεροι μελισσοκόμοι θα επιλέξουν να αγοράσουν βασίλισσες.

6

Παρατεταμένη απώλεια βασίλισσας

Μια αποικία που χάνει τη βασίλισσα χωρίς παρουσία γόνου ή αποτυγχάνει να παράγει μια νέα βασίλισσα θα οδηγήσει σε αρρενοτοκία. Πολλές εργάτριες σε μια κυψέλη έχουν τη δυνατότητα να γεννήσουν αυγά, αλλά η παρουσία φερομονών της βασίλισσας αναστέλλει την ανάπτυξη των ωοθηκών και των αδένων της κάτω γνάθου. Οι εργάτριες θα αρχίσουν γενικά να γεννούν 23-30 ημέρες μετά την απώλεια της βασίλισσας και σε αντίθεση με τις κανονικές βασίλισσες, θα γεννούν πολλά αυγά ανά κελί. Εφόσον οι εργάτριες δεν ζευγαρώνουν, αυτές οι αποικίες παράγουν μόνο γόνο κηφήνων και τελικά θα καταρρεύσουν. Προσοχή, τα αρρενοτόκα μελίσσια μπορεί να σχηματίσουν βασιλικά κελιά από προνύμφες κηφήνων που δεν θα παράγουν νέα βασίλισσα.

Αρρενοτόκος VS εργατικός γόνος

© LEONIDAS CHARISTOS
© LEONIDAS CHARISTOS
© LEONIDAS CHARISTOS
© LEONIDAS CHARISTOS

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να επιθεωρούν τακτικά την περιοχή του γόνου για παρουσία αυγών, ειδικά εάν η αποικία εμφανίζει συμπτώματα έλλειψης βασίλισσας. Η παρατήρηση αυγών είναι μια δεξιότητα και απαιτεί από τον μελισσοκόμο να προσανατολιστεί με την πλάτη του/της προς τον ήλιο. Το πλαίσιο συγκρατείται υπό γωνία επιτρέποντας στο φως του ήλιου να μπει μέσα στο κελί, ενώ ο μελισσοκόμος κοιτάζει προς τα κάτω μέσα στα κελιά. Τα αυγά είναι παρόμοια στην εμφάνιση με μικρούς κόκκους ρυζιού και μόνο ένα ανά κελί θα πρέπει να υπάρχει εάν τα γεννήσει η βασίλισσα. Περιστασιακά, νεαρές βασίλισσες ή μη φυσιολογικές βασίλισσες γεννούν πολλαπλά αυγά ανά κελί, αλλά όχι τόσα πολλά ή τόσο τυχαία όπως φαίνεται στις αρρενοτόκες αποικίες.

Γενικά, οι σωστές αποικίες πρέπει να περιέχουν αυγά όλες τις εποχές του χρόνου. Εξαιρέσεις αποτελούν περιόδους έλλειψης νέκταρ ή γύρης που συμβαίνει συχνά το καλοκαίρι και το χειμώνα. Εάν δεν βρεθούν αυγά και υπάρχει υποψία ότι δεν υπάρχουν βασίλισσες, το νεότερο στάδιο ανάπτυξης των μελισσών που υπάρχει υποδεικνύει πόσο καιρό είναι χωρίς βασίλισσα. Ελέγξτε για βασιλικά κελιά και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε την καταστροφή όλων των βασιλοκυτάρων κατά την επιθεώρηση των πλαισίων. Μια αποικία χωρίς αυγά ή βασιλικά κελιά μπορεί να προκληθεί να παράγει μια νέα βασίλισσα προσθέτοντας ένα πλαίσιο αυγών ή νεαρών προνυμφών γόνου από άλλο μελίσσι. Εναλλακτικά, μπορεί να εισαχθεί μια αγορασμένη βασίλισσα.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
5
0