Αποφυγή περιοχών όπου θα μπορούσαν να βρεθούν αλλεργιογόνα ή τοξικά φυτά σε σημαντική ποσότητα

Exchange
greece
0
0
Αποφυγή περιοχών όπου θα μπορούσαν να βρεθούν αλλεργιογόνα ή τοξικά φυτά σε σημαντική ποσότητα
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
12 Detail

Αποφυγή περιοχών με αλλεργιογόνα και τοξικά φυτά κύρια για να μην συμβαίνουν δηλητηριάσεις αλλά και να μην υπάρχουν τοξικές ουσίες στα προϊόντα

Οι τοξικώσεις φυτικής προέλευσης αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες απωλειών των μελισσών παγκοσμίως. Υπάρχουν πολλές αναφορές τοξίκωσης μελισσιών από διάφορα φυτά. Οφείλονται στην κατανάλωση γύρης ή νέκταρος τα οποία παρουσιάζουν τοξικές ιδιότητες στις μέλισσες, αν και οι περισσότερες αποτελούν παρατηρήσεις μελισσοκόμων ακόμα και ερευνητών χωρίς να έχουν αποδειχθεί πειραματικά. Πολλά από αυτά τα φυτά έχουν σε διάφορα μέρη όπως στους βλαστούς τα φύλλα κ.λ.π τοξικές ουσίες οι οποίες χρησιμεύουν ως άμυνα ενάντια σε εχθρούς. Κάποιες φορές όμως για λόγους που δεν γνωρίζουμε διαταράσεται η διακίνηση αυτών των ουσιών με αποτάλεσμα να συγκεντρώνονται στη γύρη και στο νέκταρ σε ποσότητες που τα καθιστούν τοξικά για τις μέλισσες. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι ορισμένα μελισσοκομικά φυτά ορισμένες φορές όπως η φλαμουριά, η καστανιά αποτελούν αιτία θανάτου των μελισσών. Μία άλλη περίπτωση που προκαλεί τοξίκωση στις μέλισσες προέρχεται από εκκρίσεις εντόμων που παρασιτούν σε ορισμένα φυτά. Οι ουσίες περνούν στις εκκρίσεις των εντόμων και όοταν υπρβαίνουν τα όρια προκαλούν τοξικώσεις.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip