Ασφαλής και επαρκής χώρος για αποθήκευση εργαλείων εργασίας και προϊόντων

Best practice
greece
34
0
Ασφαλής και επαρκής χώρος για αποθήκευση εργαλείων εργασίας και προϊόντων


Η άσκηση σωστής μελισσοκομίας προυποθέτει πέρα από την κατοχή κυψελών, την ύπαρξη κτηριακών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων.

Μικρή αποθήκη
Εργαστήριο

Η άσκηση σωστής μελισσοκομίας προυποθέτει πέρα από την κατοχή κυψελών, την ύπαρξη κτηριακών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εργαλείων. Η αποθήκη πρέπει να έχει μέγεθος ανάλογα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης. Αν για παράδειγμα παράγει μόνο μέλι και το διαθέτει στη χονδρική απαιτεί μικρότερες εγκαταστάσεις από μία παρόμοια που τυποποιεί μέλι και το εμπορεύεται. Να σημειωθεί ότι και η μικρότερη ερασιτεχνική μονάδα έχει ανάγκη ειδικού χώρου εγκατάστασης εργαλείων που απαιτούνται για τη δουλειά του. Γενικά οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να συνδυάζουν λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, οργάνωση με σύγχρονο εξοπλισμό. Ένας καλός σχεδιασμός θεωρείται απαραίτητος ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τελικό μέγεθος της μονάδας και των απαιτούμενων κτηριακών εγκαταστάσεων δίχως να γίνεται σπατάλη χρημάτων. Με σχεδιασμό επιλέγεται η τοποθεσία και το μέγεθος του οικοπέδου όπου θα γίνουν και οι πρώτες κατασκευές.Η εγκατάσταση πρέπει να είναι πολύ κοντά στην κατοικία του μελισσοκόμου ώστε να εξοικονομείται χρόνος αλλά και χρήματα. Η διαρρύθμιση των διαφόρων χώρων στο κτίριο πρέπει προτίστως να διευκολύνει την εργασία των μελισσοκόμων και να περιορίζει στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις των διαφόρων υλικών και προιόντων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για την διευθέτηση των διαφόρων μηχανημάτων στους χώρους των εργαστηρίων.Ο καλός προγραμματισμός των χώρων διευκολύνει τις εργασίες και μεγιστοποιεί τη χωρητικότητα. Η υλικο-τεχνική υποδομή κάθε μελισσοκομικής εκμετάλλευσης αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
34
0