Διατήρηση ασφαλούς απόστασης από άλλες κυψέλες

Best practice
greece
30
1
Διατήρηση ασφαλούς απόστασης από άλλες κυψέλες


Η απόσταση μεταξύ κυψελών μεταξύ τους σε ένα μελισσοκομείο αλλά και μεταξύ μελισσοκομείων εξασφαλίζει μειωμένη παραπλάνηση, λεηλασία και μεταφορά ασθενειών

1

Δεν υπάρχουν κανόνες αναφορικά με τις ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ των κυψελών γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που λαμβάνουμε κάθε φορά υπόψη μας όπως για παράδειγμα το ανάγλυφο της περιοχής, η έλλειψη ορόσημων, ο αριθμός των μελισσιών στο συγκεκριμένο μελισσοκομείο κ.λ.π. Η παραπλάνηση είναι το φαινόμενο το οποίο επηρεάζει κάθε φορά την απόσταση τοποθέτησης των μελισσιών σε μία περιοχή. Ο μελισσοκόμος θα πρέπει από μόνος του κάθε φορά να εξασφαλίζει την ομαλή πτήση των μελισσών λαμβάνοντας μέτρα περιορισμού της παραπλάνησης. Η παραπλάνηση περιορίζεται σημαντικά όταν οι κυψέλες τοποθετούνται σε ακανόνιστες σειρές, όταν η είσοδός τους είναι προσανατολισμένη σε διαφορετική κατεύθυνση, όταν είναι βαμμένες με διαφορετικό χρώμα και όταν φυσικά έχουν δίπλα τους γεωγραφικά ορόσημα. Τα χρώματα που συνηθίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το κίτρινο, το πράσινο, το μπλέ και το άσπρο. Όταν τα μελίσσια για παράδειγμα μεταφέρονται στον κάμπο για την εκμετάλλευση ηλίανθου ή βαμβακιού δεν υπάρχουν ορόσημα που να βοηθάνε τις μέλισσες να προσανατολίζονται τότε ο μελισσοκόμος θα πρέπει να τοποθετεί σε μεγάλες αποστάσεις την μία από την άλλη κυψέλη έως και 3 μέτρα, να δημιουργεί διάφορα ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα, μέτρα που βοηθάνε στη μείωση της παραπλάνησης. Εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε τέτοιες περιοχές θα δει συνήθως τις ακριανές κυψέλες του να ασφυκτιούν από πληθυσμό δημιουργώντας στη συνέχεια μία σειρά από προβλήματα.

Άλλος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ των κυψελών (τουλάχιστον 1 μέτρο αν η τοποθεσία το ευνοεί) είναι το γεγονός ότι έτσι διευκολύνονται οι κινήσεις μας αλλά και μεταφέρονται λιγότερες ασθένειες.

Η απόσταση μεταξύ των κυψελών αναφέρεται και μεταξύ των σειρώνμ η οπποία πιστεύεται ότι πρέπει αν είανι 5 μέτρα τουλάχιστον στο ίδιο μελισσοκομείο.

Τέλος πολλές φορές αναφερόμαστε και στην απόσταση μεταξύ τωμ μελισσοκομείων, για να αποφεύγεται η παραπλάνηση, η λεηλασία αλλά και η μεταφορά ασθενειών.

© LEONIDAS CHARISTOS

Παραπλάνηση. Αποτέλεσμα κακής τοποθέτησης κυψελών. Μικρή απόσταση μεταξύ τους στον κάμπο χωρίς δέντρα.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
30
1