Επαρκής αριθμός κυψελών

Exchange
greece
0
0
Επαρκής αριθμός κυψελών
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
13 Detail

Ο αριθμός των μελισσοσμηνών σε κάθε περιοχή θα πρέπει να μην είναι μεγάλος για να αποφεύγεται ο συναγωνισμός και η μεταφορά ασθενειών

Στον μελισσοκομικό κύκλο είναι γνωστό ότι κάθε περιοχή μπορεί να συντηρήσει μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό μελισσιών γιατί πέρα αυτόν η απόδοση ανά κυψέλη ελαττώνεται επιζήμια. Άρα λοιπόν ο αριθμός προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Το πιο σημαντικό δε η ποσότητα και η ποιότητα της μελισσοκομικής βοσκής. Σε μια περιοχή με σχετικά μικρό αριθμό μελισσοκομικών φυτών, τα μελισσοκομεία θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον μεταξύ τους 3-4 χιλιόμετρα και ο αριθμός των εγκατεστειμένων μελισσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100. Αντίθετα σε περιοχές με μεγάλη και πλούσια χλωρίδα ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Εξαίρεση αποτελεί η εκμετάλλευση των μελιτοεκκρίσεων όπου η μελισσοχωρητικότητα είναι τεράστεια λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων έκκρισης σε μεγάλες ποσότητες. Συνιστάται στον μελισσοκόμο να εξετάσει μήπως η περιοχή που επέλεξε είναι κορεσμένη αν δηλαδή έχει μεγαλύτερο αριθμό μελισσιών από αυτόν που μπορεί να διαθρέψει. Από την άλλη δεν υπάρχουν φυσικά κανόνες, όμως μία επαφή με γειτονικά μελισσοκομεία θα του δώσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip