Επαρκής αριθμός κυψελών

Best practice
greece
31
0
Επαρκής αριθμός κυψελών


Ο αριθμός των μελισσοσμηνών σε κάθε περιοχή θα πρέπει να μην είναι μεγάλος για να αποφεύγεται ο συναγωνισμός και η μεταφορά ασθενειών

Στον μελισσοκομικό κύκλο είναι γνωστό ότι κάθε περιοχή μπορεί να συντηρήσει μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό μελισσιών γιατί πέρα αυτόν η απόδοση ανά κυψέλη ελαττώνεται επιζήμια. Άρα λοιπόν ο αριθμός προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Το πιο σημαντικό δε η ποσότητα και η ποιότητα της μελισσοκομικής βοσκής. Σε μια περιοχή με σχετικά μικρό αριθμό μελισσοκομικών φυτών, τα μελισσοκομεία θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον μεταξύ τους 3-4 χιλιόμετρα και ο αριθμός των εγκατεστειμένων μελισσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100. Αντίθετα σε περιοχές με μεγάλη και πλούσια χλωρίδα ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Εξαίρεση αποτελεί η εκμετάλλευση των μελιτοεκκρίσεων όπου η μελισσοχωρητικότητα είναι τεράστεια λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων έκκρισης σε μεγάλες ποσότητες. Συνιστάται στον μελισσοκόμο να εξετάσει μήπως η περιοχή που επέλεξε είναι κορεσμένη αν δηλαδή έχει μεγαλύτερο αριθμό μελισσιών από αυτόν που μπορεί να διαθρέψει. Από την άλλη δεν υπάρχουν φυσικά κανόνες, όμως μία επαφή με γειτονικά μελισσοκομεία θα του δώσουν χρήσιμες πληροφορίες.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
31
0