Πρόληψη της κλοπής κυψελών

Exchange
greece
0
0
Πρόληψη της κλοπής κυψελών
Item
Apiary, Beehive
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
10 Detail

Τα αντικλεπτικά μέτρα τείνουν να είναι πλέον απαραίτητα

Αντεκλεπτική συσκευή
κάμερα

Τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει μάστιγα το φαινόμενο κλοπής μελισσοσμηνών στη Χώρα μας.
• Ανεπίσημα στατιστικά παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στις κλοπές κυψελών τα τελευταία έτη.
• Υπαρκτό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη – Αναφορές στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα (BBC, Guardian, Telegraph )
• Ιστοσελίδες αναφοράς και καταγραφής κλοπών
• Προσωπικές εμπειρίες – Αναφορές μελισσοκόμων
Που οφείλεται η έξαρση του φαινομένου στην Ελλάδα?
• Έντονη μελισσοκομική δραστηριότητα
• Νομαδική Μελισσοκομία
• Χαλαρό νομικό πλαίσιο
• Απουσία ελέγχων από τις αρχές
• Υψηλή διατροφική αξία του προϊόντος
• Οικονομική κατάσταση
Λύσεις που διαθέτουν GPS παρέχουν :
Δυνατότητα εντοπισμού και ανάκτησης των κυψελών.
Προστασία από την απώλεια του μελισσοκομείου, της περιουσίας και του εισοδήματος του μελισσοκόμου.
Ο σκοπός της συσκευής είναι η προστασία μελισσοκομείου και όχι κάθε κυψέλης μεμονωμένα. Οι συσκευές παρέχουν άμεση ειδοποίηση σε τυχόν κίνηση της κυψέλης καθώς και παρακολούθηση μέσω GPS με ακριβείς συντεταγμένες και
θέση στο χάρτη.

Σωστή τοποθέτηση της κάμερας παρακολούθησης (να μην «βλέπει» σε δημόσιο δρόμο)
Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων παρακολούθησης ή βιντεοσκόπησης του χώρου.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip