Πρόληψη της κλοπής κυψελών

Best practice
greece
36
0
Πρόληψη της κλοπής κυψελών


Τα αντικλεπτικά μέτρα τείνουν να είναι πλέον απαραίτητα

Αντεκλεπτική συσκευή
κάμερα

Τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει μάστιγα το φαινόμενο κλοπής μελισσοσμηνών στη Χώρα μας.
• Ανεπίσημα στατιστικά παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στις κλοπές κυψελών τα τελευταία έτη.
• Υπαρκτό φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη – Αναφορές στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα (BBC, Guardian, Telegraph )
• Ιστοσελίδες αναφοράς και καταγραφής κλοπών
• Προσωπικές εμπειρίες – Αναφορές μελισσοκόμων
Που οφείλεται η έξαρση του φαινομένου στην Ελλάδα?
• Έντονη μελισσοκομική δραστηριότητα
• Νομαδική Μελισσοκομία
• Χαλαρό νομικό πλαίσιο
• Απουσία ελέγχων από τις αρχές
• Υψηλή διατροφική αξία του προϊόντος
• Οικονομική κατάσταση
Λύσεις που διαθέτουν GPS παρέχουν :
Δυνατότητα εντοπισμού και ανάκτησης των κυψελών.
Προστασία από την απώλεια του μελισσοκομείου, της περιουσίας και του εισοδήματος του μελισσοκόμου.
Ο σκοπός της συσκευής είναι η προστασία μελισσοκομείου και όχι κάθε κυψέλης μεμονωμένα. Οι συσκευές παρέχουν άμεση ειδοποίηση σε τυχόν κίνηση της κυψέλης καθώς και παρακολούθηση μέσω GPS με ακριβείς συντεταγμένες και
θέση στο χάρτη.

Σωστή τοποθέτηση της κάμερας παρακολούθησης (να μην «βλέπει» σε δημόσιο δρόμο)
Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων παρακολούθησης ή βιντεοσκόπησης του χώρου.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
36
0