Τήρηση των εθνικών κανόνων για τη μεταναστευτική μελισσοκομία

Exchange
greece
6
0
Τήρηση των εθνικών κανόνων για τη μεταναστευτική μελισσοκομία


Νομοθεσία για τις αποστάσεις των μελισσοσμηνών: Οι αποστάσεις τοποθέτησης των μελισσιών από κατοικημένες περιοχές και δημόσιους δρόμους καθώς και η ελεύθερη τοποθέτηση μελισσών κατά την ανθοφορία σε δημόσιους, δημοτικούς και […]

Δοχεία/ δεξαμενές με νερό
Ηλεκτρικά καπνηστήρια
1

Νομοθεσία για τις αποστάσεις των μελισσοσμηνών: Οι αποστάσεις τοποθέτησης των μελισσιών από κατοικημένες περιοχές και δημόσιους δρόμους καθώς και η ελεύθερη τοποθέτηση μελισσών κατά την ανθοφορία σε δημόσιους, δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους καθορίζονται από τους δύο θεμελιώδεις για τη μελισσοκομία νόμους 4856/1930 και 6238/1934, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των μελισσοκόμων και θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν. Ο νομαδικός χαρακτήρας της Ελληνικής μελισσοκομίας, ο οποίος και πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί καθώς και ή έλλειψη μελισσοκομικών πάρκων δεν συνηγορούν για την οποιαδήποτε μεταβολή τους.

Τοποθέτηση των κυψελών.

Ι.  Για την τοποθέτηση κυψελών σε μία δασική περιοχή, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο (π.χ. απόσταση 25 μέτρα από δρόμο και 35 μέτρα από την τελευταία κατοικία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος από πυρκαγιά. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τοποθέτηση κυψελών δίπλα σε δρόμους ή σε στενές αντιπυρικές ζώνες, δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επίσης πρέπει να αναζητούνται θέσεις χωρίς βλάστηση (π.χ. οικόπεδα, ξέφωτα, κλπ.), ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι κυψέλες να μην εκτεθούν άμεσα στις φλόγες.

ΙΙ. Μελίσσια μέσα ή κοντά (απόσταση 300μ.) σε δάση ή δασικές εκτάσεις:
Θα πρέπει ικανός αριθμός κυψελών του μελισσοκομείου να φέρει ταμπέλα με τα στοιχεία επικοινωνίας του μελισσοκόμου (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο). Τα μελίσσια θα πρέπει να τοποθετούνται σε ξέφωτα ή άλλα χέρσα τμήματα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10μ. μακριά από δένδρα ή θάμνους. Η χαμηλή βλάστηση κάτω και γύρω από τα μελίσσια διατηρεί την υγρασία καταστρέφοντας τις κυψέλες και δημιουργεί στα σμήνη προβλήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας της φωλιάς αλλά και προσανατολισμού. Ταυτόχρονα μεγαλώνει την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο μελισσοκόμος λοιπόν θα πρέπει πριν την τοποθέτηση των μελισσιών του να κάνει αποψίλωση της βλάστησης γύρω από τις κυψέλες και σε ακτίνα τουλάχιστον 5μ. Τα μελίσσια κατά τη συλλογή μελιού χρειάζονται νερό. Η έλλειψη νερού μειώνει τουλάχιστον κατά 30% τις αποδόσεις σε μέλι, ιδιαίτερα στους θυμαρότοπους. ‘Ενας λόγος παραπάνω λοιπόν που πρέπει κάθε μελισσοκόμος να διατηρεί στη θέση του μελισσοκομείου νερό, τόσο για τα μελίσσια του όσο και για την αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι μελισσοκομικές εργασίες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος, θα πρέπει να γίνονται το πρωί (07:00-12:00). Οι εργασίες στο μελισσοκομείο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές είναι στον βαθμό 3 ή μεγαλύτερος δεν επιτρέπονται.

2

Όσον αφορά τη δραστηριότητα της μελισσοκομίας, το άρθρο 9 της αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων:

Το κάπνισµα κυψελών που είναι µέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση µικρότερη των 300 µέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται µόνον εφόσον: α. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων γύρω από τις κυψέλες. β. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάµνους είναι τουλάχιστον 10 µέτρων. γ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού). δ. Στις κυψέλες και σε εµφανή σηµείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Ειδικά  κατά  την αντιπυρική  περίοδο  επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 10η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς της περιοχής που βρίσκονται τα μελίσσια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι 1 (μικρή επικινδυνότητα) ή 2 (μέση επικινδυνότητα). Δεν επιτρέπεται κάπνισμα κυψελών σε ημέρες υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας (δείκτες 3,4 ή 5). 2. Το κάπνισµα µελισσών που είναι σε κορµούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, µόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά µέτρα της προηγουμένης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσµατος.
Τρόποι σβησίματος του καπνιστήριού: Άδειασμα του περιεχομένου σε μεταλλικό κάδο και σβήσιμο με νερό Σκάψιμο του χώματος, σε σημείο χωρίς χαμηλή βλάστηση, χόρτα ή δέντρα, άδειασμα του καπνιστηριού και σβήσιμο με νερό. Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορούμε στο τέλος να σκεπάσουμε με χώμα τα αποκαΐδια. Σε κάθε περίπτωση ο μελισσοκόμος πρέπει να έχει νερό μαζί του, όταν πηγαίνει στο μελισσοκομείο του, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα, οποιοδήποτε ατύχημα. Ένας γεωργικός ψεκαστήρας σε καλή κατάσταση και γεμάτος νερό, είναι η προτεινόμενη λύση. Αναγγελία πυρκαγιάς Αν για οποιοδήποτε λόγο μια εστία φωτιάς ξεφύγει από το έλεγχο, ανεξάρτητα από το αν είναι υπεύθυνος ο μελισσοκόμος ή κάποιος άλλος, πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199. ή/και η Δασική Υπηρεσία στον αριθμό 1591, πριν ξεκινήσει από τον ίδιο προσπάθεια για έλεγχο της φωτιάς. Η έγκαιρη κινητοποίηση μειώνει δραστικά τις πιθανότητες ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς.


Does the description correspond to the practice applied in your country?
6
0