Τοποθέτηση μελισσοκομείων σε περιοχή προσβάσιμη από οχήματα

Exchange
greece
0
0
Τοποθέτηση μελισσοκομείων σε περιοχή προσβάσιμη από οχήματα
Item
Apiary, Beehive
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
7 Detail

Η τοποθέτησησ του μελισσοκομέιου σε περιοχή προσβάσιμη με αυτόκίνητο είναι απαράιτητη για την υποβοήθηση της πρακτικής, ευκολίας, αμεσότητας

Μελισσοκομικό αυτοκίνητο
Καροτσάκι
1

Όταν μιλάμε για περιοχή δεν θα πρέπει να εννοούμε μόνο το κτήμα όπου θα τοποθετήσουμε τα μελίσσια μας γιατί ο όρος είναι πολύ γενικότερος από μελισσοκομικής πλευράς και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την ανθοφορία τη διάρκειά της, τις κλιματολογικές συνθήκες με κέντρο το μελισσοκομείο σε απόσταση 3-5 χιλιομέτρων. Μία καλή περιοχή αποτελεί τον κυριότερο συντελεστή επιτυχίας της μελισσοκομικής επιχείρησης. Κρίνεται αναγκαίο η ανάπτυξη αυτού του θέματος για να τονιστεί με σαφήνεια η ιδεώδης περιοχή. Η προσβάσιμη περιοχή επηρεάζεται καταρχάς από την απόσταση του μελισσοκομείου από την μόνιμη κατοικία, από τον κοντινότερο δρόμο αλλά και από το ανάγλυφο του εδάφους. Ωστόσο αποτελούν πολύπλευρο θέμα οι περιπτώσεις παρατεταμένων χιονοπτώσεων, πολικών χαμηλών θερμοκρασιών γιατί η αργοπορημένη επιθεώρηση των μελισσιών μπορεί να αποβεί μοιραία για την επιβίωσή τους. Αυτό φυσικά ισχύει περισσότερο για τα αδύνατα μελίσσια που χάνουν την επαφή τους με τα αποθέματα τροφής. Η κατάσταση αυτή αμβλύνεται από το γεγονός ότι ο μελισσοκόμος θα μπορούσε να κρατήσει κοντά του τα αδύνατα μελίσσια για τον πρόσθετο λόγω ότι αυτά απαιτούν περισσότερη και στενότερη φροντίδα. Η προσβασιμότητα στη θέση του μελισσοκομείου επηρεάζει πρακτικές όπως το να πλησιάσει ο μελισσοκόμος με το αυτoκίνητό του εύκολα, να φορτώσει να ξεφορτώσει τα μελίσσια τους, τις τροφές και ότι α΄λλο υλικό, ή ακόμη να χρησιμοποιήσει και κάποιο καροτσάκι εντός του μελισσοκομείου, το οποίο θα διευκολύνει την εργασία και θα ελαττώσει το βάρος. Πιθανά να χρησιμοποιείται και γερανός για το κατέβασμα ή το ανέβασμα τνω μελισσιών σε φορτηγό, ή ακόμα και την μεταφορά τνω γεμάτων ορόφων. Το ανάγλυφο του εδάφους επηρεάζει τη σωστή τοποθέτηση των κυψελών στην κανονική τους θέση λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να γέρνουν στο πλάι.
Σημαντικός λόγος για την προσβασιμότητα του αυτοκινήτου στην περιοχή του μελισσοκομέιου αποτελεί επίσης η περίπτωση άμεσης μεταφορά (λόγω φωτιάς για παράδειγμα)

Εύκολη πρόσβαση στο μελισσοκομείο

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip