12. Hvad gør man med syge bifamilier, de ikke smitter?

Exchange
denmark
11
0
12. Hvad gør man med syge bifamilier, de ikke smitter?


Syge bifamilier bør fjernes eller ligefrem aflives. Har du at gøre med en anmeldelsespligtig sygdom, så vil din bisygdoms inspektør tager over. Er det indre alvorlige sygdomme giver det mening at fjerne sygbifamilier og snarest skifte til sygdomstolerante dronninger.

At en bifamilie er syg eller stærk svækket kan skyldes mange årsager. Seriøsiteten/alvoren af en sygdom er også forskelligartet.

Den sværmede bifamilie
En bifamilie der sværmer, er en alvorlig svækkelse af den tilbageblevne del af bifamilien. Det er normalt den gamle dronning der bliver sultet ned, således at hun kan flyve forlade bistadet. Tommel finger reglen siger at ca. halvdelen af bifamilien flytter med. Men over denne historie findes der mange varianter. Resultatet er en stærkt svækket bifamilie der bliver tilbage med et stærkt reduceret honningudbytte til følge, men trods alt med en jomfru dronning, som snart flyver ud og parre sig. Og dermed er familien i gang igen. De er sat meget tilbage og vi har ikke kontrol over dronningens genetik.

Irriterende, men naturen løser selv problemet.

Den dronningeløse bifamilie
Et andet problem er at man opdager en bifamilie er blevet dronningløs. Dronningen er gået ud af æglægning eller er blevet dronelægger. Hun er blevet mast eller bare død. Hun er væk, der er ingen jomfru eller er der? Vi kender det alle! Det er umuligt at finde jomfruen. Det er umuligt at finde ud af hvordan man næsten løser problemet. Man bruger lang tid på det.

Der var engang en biavler der sagde, at i den tid man prøver på at reetablere en bifamilie, kan man passe 10 bifamilier som kører upåklageligt.

Moralen af denne historie kunne være at nogle gange i stedet for at bruge meget tid på at reetablerer en bifamilie, så lad den selv gøre det og i stedet producere nogle nye bifamilie som udskifter den sværmede bifamilie eller ligefrem den syge bifamilie som vi kommer til i næste afsnit.

De syge bifamilier – ondartet bipest
Bifamilier som er ramt af ondartet bipest. Her skal en bisygdomsinspektør faktisk slå bifamilien ihjel og fjernes fra bigården som en del af den lovpligtige sanering. Alt bimateriel skal rengøres og alt bivoks på tavlelageret skal smeltes om.

De syge bifamilier – de andre sygdomme – skift dronningen
Vi oplever selv med de anmeldelsespligtige sygdomme at bifamilierne faktisk retter sig. Vi anbefaler dog altid at man skifter dronningen til nogle mere sygdomstolerente dronninger snarest muligt.

De syge bifamilier – kalkyngel
Kalk yngel har vi set en del af i disse år. Finder man blot et par pupper her og der? Bør man blot skifte dronningen? Ser man ligefrem kalkyngel pupper foran stadet og på stadebunden, bør man gøre noget mere drastisk. Man kunne flytte bifamilien til et sted som er mindre stressfuld for bifamilien. Kalkyngel er genetisk bestemt, men kommer tit først til udtryk når omgivelserne udsætter den for stress. Det kunne være et kulde indslag i foråret. Man bør stadig skifte dronningen. Man kan også se så meget kalkyngel, så det ligefrem sidder i cellerne. Og man ser et meget stort yngeludfald. Det ville betyde at man ville fjerne alle tavler fra bifamilien og sætte den på nye taler. En såkaldt omsætning.

Moralen er igen. Skal man bruge så meget tid på en bifamilie, i stedet for bare at lave en ny bifamilie? Måske ligefrem slå den syge familie ihjel, hvis den er tilstrækkelig svækket.

De syge bifamilier – Sækyngel. Sækyngel er en virussygdomme vi ser, når der er væsentlig pollen pauser i foråret. Så kan sygdommen komme frem. Kommer der så igen et godt pollentræk, så er sygdommen pludselig væk. Igen anbefaler vi at man skifter dronningen. Igen må man sige at hvis man oplever så meget sækyngel at bifamilien er stærkt svækket, så kan det give mening at aflive den og starte en ny bifamilie op.

De syge bifamilier – Varroa. Varroa skal bekæmpes på den ene eller anden måde. Midetrykket skal holdes lavt. Nogle gange oplever vi at mideangrebet er så stort at bifamilien faktisk er tabt på forhånd. Man ser massiv virus angreb især i form af Deform Vinge Virus. Her kan det give mening af aflive bifamilien inden varroa og især virus begynder at brede sig ukontrolleret og ligefrem river nabo bifamilierne med sig.

Moralen er igen. Ville det give mening at aflive bifamilien og i stedet lave nogle nye småfamilier man kan give en god varroa behandling.

Især bifamilier der er meget syge og svækkede, bør fjernes fra en ellers sund bigård. Og det kunne være ved at disse slås ihjel.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0