16. Overvintre i yngelrummet

Exchange
denmark
13
0
16. Overvintre i yngelrummet


For en god overvintring skal man sikre at bierne er indvintret på et eller 2 magasiner. Man skal sikre at der er rigeligt med foder og at bifamilien har fået en tilfredstillende varroa behandling.

Overvintring i yngelrummet, kunne også hedde overvintring på et eller 2 magasiner? Og her findes der ikke overraskende et utal af varianter og overbevisninger om hvordan dette gøres.

En af grundreglerne i Danmark er at man i løbet af sæsonen sætter et nyt vinterleje som ikke indeholder nogle af de rammer som er gået igennem den foregående vinter. Dette er en del at vores tavleskift, som vi har god tradition for af sundhedsmæssige årsager.

Med de 6-7 forskellige rammemål vi har i Danmark, kan man overvintre på en kasse. Det er der ingen diskussion om.

Der er nogle biavlere der siger at de er nødt til at overvintre på 2 kasser da deres bifamilier er så store ved indvintring at bifamilien ikke kan presses ind i en kasse. Andre siger at deres erfaring slet og ret er bedre på 2 kasser end 1 kasse. Der kan sættes mere foder ind i bifamilien. Og nogle siger at bierne nemmere får adgang til foderet. Der er ikke stress på den første forårsudvidelse.

Overvintring på en kasse giver mange praktiske fordele. Man skal administrere færre rammer. Bifamilien kommer til at sidde kompakt, det gør foderet også. Bifamilien sidder varmere. Det er hurtigere at lave et forårsgennemsyn. Man skal være på vagt ikke at komme for sent til den første udvidelse. Der er ingen tvivl om at en varroa behandling er mere effektivt når en bifamilie sidder kompakt og dermed på en kasse.

En af varianterne er, at især i Sønderjylland har man tradition for at sætte en tom kasse under yngellejet. Det for at sikre imod mus. Mus søger blot ly og kommer ikke op til bierne. Man får bierne væk fra den kolde undergrund. Og hvis man kommer for sent, så bygger bierne blot vild byg nedad.

Fodring
Start fodring senest lige efter honninghøsten. Så hurtigt som muligt, således at dronningen ikke går ud af æglægning. Det gælder nu om at få indvintret en stor og stærk bifamilie. Der skal fodres med mellem 15-20 kg foder. Coloss undersøgelser viser at bifamilier fodret med over 15 kg foder har bedre overvintring end bifamilier fodret med mindre. Ved lyngtræk kan det godt ske at en mindre fodring kan forekomme.

Fodringsmetode og hastighed
Her må vi igen sige der findes mange varianter og strategier. Nogle hælder til fodring med almindelig sukker, mens andre bruger foderdej eller inverteret sukker. Nogle fodrer hurtigt ind og andre fodrer i små mængder hen over efteråret. Som gennemsnit kan man sige at man i Danmark fodre af en 3-4 gange.

Varroa bekæmpelse
Her findes der også et væld af muligheder. Vigtigt er at biavler har en strategi som følges. Og her er behandlingen lige efter sidste honninghøst meget vigtig. Se mere på www.varroa.dk. Sørg for at have indskud under bifamilien, således at man moniterer varroanedfald.

Hæv bifamilien op
Det er vigtigt at bifamilien står på noget isoleret materiale. Familien må gerne være hævet lidt op. Det er vigtigt at bigården er ”varm og ingen vind”.

Mus
Mus er muligvis en meget større årsag til vintertab end man forestiller sig. Derfor skal man sikre sig at der ikke kan komme mus ind ad flyvesprækken. Dette kan også sikres via et musegitter på flyvesprækken. En musesikring er det også ved at sætte et tomt magasin under bifamilien.

Foderkontrol
Sikre dig at bifamilien har tilstrækkelig med foder, når der er fodret færdig. Der kan stadig i oktober laves en efterfodring. Dette kan gøres ved at veje bifamilien med en kuffert vægt eller ved ligefrem at have en elektronisk stadevægt stående i bigården. Følg også foderforbruget på www.stadevægt.dk

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0