19. Kontrol af parringsucces, samt æglægning

Exchange
denmark
15
0
19. Kontrol af parringsucces, samt æglægning


Sikre dig at du har fået parret dine dronninger og at de er velparret. Sikre dig at dine dronninger er i æglægning.

En ny klækket dronning tager normalt på parringsflugt mellem 5-10 dagen. Nogle gange sker dette også senere, afhængigt af vejrforhold og temperatur. Dronningavlere, hvor vejrforholdene er tilfredsstillende at en dronning skal være gået i æglægning efter 14 dage. Har perioden været præget af dårligt parringsvejr, så kan man vente til 21. dagen. Hvis dronningen ikke er gået i æglægning kassere hun, da man så må forvente at hun ikke er parret eller at bierne i bifamilien tvinger dronningen i æglægning. Dette giver ikke en fuldgyldig dronning. Så parringssuccesen kan variere meget og afhænger af placeringen, de tilstedeværende droner og flyveforholdene.

De befrugtede æg står normalt oprejst og centreret inde i cellerne.

Evaluering af æglægning. Kontrollere at dronningens æglægning er sammenhængende på en tavle side. Det kan også ske, at der er to eller tre æg i en celle ved en ny parret dronning. Hun er i starten meget ivrig og skal lige lære det. Men hold et øje med denne dronnings æglægning. Det kan være hun ikke er tilstrækkeligt parret eller vi ligefrem har en æglæggende arbejder. Det er vigtigt at man har styr på dronningens afstamning ved notat føring, samt at dronningen er mærket med den relevante årsfarve.

Farvekoder for mærkning af dronninger
Blå Endetal 0 og 5
Hvid Endetal 1 og 6
Gul Endetal 2 og 7
Rød Endetal 3 og 8
Grøn Endetal 4 og 9

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0