2. Påsætning af honningmagasin

Exchange
denmark
9
0
2. Påsætning af honningmagasin


Honningmagasin skal påsættes rettidigt, da bierne har brug for pladsen til at lagre honning, men også ligeså vigtigt at bierne ikke sætte honningen ind i yngellejet, således at bierne går i sværmtilstand.

Sæsonen

Bifamilier udvikler sig hen over sæsonen. Det er lidt sjovt at vurdere hvor stor en bifamilie faktisk bliver når den er størst. Tal angivelser på at en bifamilie bliver helt op til 70.000 bier og mere er sandsynligvis overvurderet. Men mellem 40.000-50.000 bier er yderst realistisk. På www.stadekort.dk kan man følge næsten 50 forskellige bifamilier fordelt ud over Danmark.

Sværmning

Biernes naturlige måde at formere sig på, sker i gennem sværmningen. Der er mange mekanismer der kommer i spil men den simple forklaring er at når bifamilien ligesom vokser ud af bikassen (de kasser bifamilien sidder på), går den i sværmtilstand. Der er ikke plads og de forskellige kaster af bier har ikke de relevante arbejdsopgaver.

Sværmning er ikke ønsket i moderne biavl. Det giver ekstra arbejde, det giver udbytte tab og en bifamilie ude af balance.

Der er nogle almindelige tommelfingerregler som hindrer en bifamilie i at sværme. Hav bier fra en dronningavler der sætter fokus på sværmtræghed. Desuden skal bifamilien udvides (sættes flere ramme til) rettidig.

Magasin påsætning

Den simple model er at tilsætte nye rammer når bifamilien trænger til plads. Det lyder simpelt og er det faktisk også. Men der er nogle problematikker.  Især i foråret med varme dage og kolde nætter er problematisk. Sætter man magasinet på for tidligt, risikere man at bifamilien afkøles og sættes tilbage. Derfor er en ny tommelfingerregel at når bierne begynder at gå på undersiden af dækspladsen, så skal de have magasin på. Og dette er vigtigt. Husk at en yngeltavle giver 3 tavlegader med bier når de kryber. Mange kigger til bifamilierne og trækker den lidt, men lige pludselig eksplodere familierne. Dette er i foråret. Når man kommer hen på sommeren, kan man blot sætte magasin på som man næsten lyster.

Og så det store spørgsmål. Skal man sætte magasinet ovenpå eller nedenunder? Dette findes der lige så mange meninger om som der er biavlere. Man bør som biavler prøve sig frem og se hvad der passer en bedst.

Men langt de fleste biavlere sætter første magasin ovenpå. Nogle går det at hvis de synes de er for tidligt på den, lægger de en avisside i mellem.

Fordelen ved at sætte magasinet nedenunder er at man ikke underafkøler bifamilien, men til gængæld gør bierne langsommere ned i magasinet i forhold til at gå opad. Nogle vil sige at så har man lavet vinterlejet fra starten af sæsonen.

Grafen er fra Stenlille vægten, som hovedsageligt er et rapshonning område med lidt lindetræ og kløver. Den lysegrønne graf viser det summerede honning indbærring. De mørkegrønne viser honning indsamling pr. dag.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
9
0