20. Skift dronninger med højt midetryk (midebomber) og med dårlig hygiejnisk adfærd

Exchange
denmark
16
0
20. Skift dronninger med højt midetryk (midebomber) og med dårlig hygiejnisk adfærd


Skift dine dronninger med højt midetryk og dårlig udrensningsevne. Avl selv på dem med lavt midetryk og god udrensning. Købt evt. dronninger med god sygdomstolerance ved din lokale dronningavler.

Varroa tolerance på biavlerniveau

Der arbejdes meget videnskabeligt og på dronningavlerniveau at skabe varroa tolerance. Det viser sig at være en lang to tung vej. Men det er vejen for fremtidig biavl.

Tolerance på biavler niveau
Vi har overset hvad den enkelte biavler kan gøre for at sikre gode friparringer af dronninger i lokalt området. Måske er dette vejen frem i fremtiden at man benytter mere og mere lokalt tilpassede dronninger. Dronninger der er tilpasset til lokale trækforhold og klima. Derfor er det vigtigt at lokale biavlere har fokus på dårlige bifamilier som kan sende dårlige droner ud til parring. Det vi især har fokus på er den variation vi kan se i antallet a varroa vi finder i de forskellige linjer af bifamilier. Vi ser ofte at nogle bifamilier har meget få mider, men andre har overraskende mange. Der kan være mange årsager til dette. Men hvis vi anskuer det simpelt, kunne man sige at de der har få mider, har en form for modstandskræft overfor varroa. Dem ønsker vi at beholde og det er dem vi ønsker der skal sende droner ud til lokal parring. Det er dem der har for os – de gode gener. De andre og det er dem med de mange mider – dem kalder vi midebomber. Simpelt forklaret igen, det er dem der er modtagelige overfor varroa. De har igen modstandskræft. Dem ønsker vi ikke at de skal sende droner ud til parring. Så kan det være at en super dronning, bliver parret med nogle midebombe droner. Og så er man faktisk lige vidt. Det er dette vi som almindelige biavlere skal have fokus på i fremtiden.

Danmark Biavlerforening har i disse år et projekt kørende som vi kalder Sygdomstolerance på biavlerniveau. Vi må indrømme vi har mest fokus på varroa.

I projektet skal den enkelte biavler lave en udrensningstest på hver eneste bifamilie (beskrivelse kommer andetsteds). Vi siger lidt firkantet at bifamilier med god udrensningsevne også har en god evne til at håndtere sygdomme. Dette er igen en forsimpling, men giver god mening. Det bifamilier med en dårlig udrensningsevne, bør mærkes og overvejes at skulle have skiftet dronningen. Lige før man laver den første varroa bekæmpelse, skal der laves en midetælling i bifamilien. Man skal herefter koble udrensningsevnen og midetallet med hinanden. De bifamilier der har dårlig udrensning og høj midetal – her bør dronningen skiftes ved første lejlighed. Dette er sygdomstolerance på biavler niveau.  

Does the description correspond to the practice applied in your country?
16
0