3. Ved lov må man kun flytte sygdomsfrie bifamilier og rent bi-materiel

Exchange
denmark
10
0
3. Ved lov må man kun flytte sygdomsfrie bifamilier og rent bi-materiel


En simple grundregel indenfor god sygdomspraksis er at man ikke flytter bier og rammer imellem bifamilier og især bigårde, med mindre man er meget sikker på at ens bifamilier ikke har nogle former for sygdomme.

Lov om biavl
Flytning af bifamilier og materiel er underlagt Lov om Biavl. (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/13). Det betyder at bierne skal synes af en kyndig biavler. Det er en biavler der har taget en uddannelse ved Offentlig Bisygdomsbekæmpelse i Slagelse. Kurset består af en teoretisk del, hvor man deltager på et kursus (normal i Slagelse), over 3 dage. Herefter deltager man i en praktisk dag. Man er så kyndig biavler. En kyndig biavler må synes egne og andres bifamilier, så de må flyttes til nye bigårde. Bifamilierne undersøges for de anmeldelsespligtige sygdomme. Det vil sige at sygdomme som sækyngel, varroa eller kalkyngel ikke er en del af denne undersøgelse. Vi opfordret stærk den kyndige biavler at gøre opmærksom på dette ved en flytning eller salg.

Registrering af bigårde
Alle bigårde indenfor EU skal registreres. Derfor er det ny udviklet et nyt online registreringsværkstøj. Vi kalder det for Det Centrale Bigårdsregister. Bemærk denne nye version så dagens lys i 2024 og er meget bedre end den gamle udskældte version. Man bruger Mit ID for at få adgang og hvorefter man opdater lidt på ens stamoplysninger. Herefter kan man placere ens bigård(e) og angive antallet af bifamilier. Ideen med et sådant register er at man kan fra det offentlige sides hurtigt reagere på nye sygdoms udbrud. Man giver den lokale bisygdomsinspektør et godt redskab til at finde bifamilier indenfor et karantæneområde.

Synsattest
Derfor skal alle bifamilier, som flyttes have en såkaldt flytteattest. Denne attest kan kun udstedes af en Kyndig Biavler. Det er sælger af bifamilierne der er ansvarlig for at en sådan attest udfærdiges. Der skal ikke udstedes en attest hvis man flytter indenfor den samme matrikel.

Det centrale bigårds registrere

Dette findes online på https://cbr.lbst.dk/. Det fungere godt, men desværre ikke så godt på en mobil telefon.

Lov om biavl kræver at alle bifamilier i Danmark er registreret i Det centrale bigårdsregister.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
10
0