5. Udvælg dine bedste dronegivere

Exchange
denmark
11
0
5. Udvælg dine bedste dronegivere


For at sikre god sygdomstolerance lokalt, så fjernes de dronninger som producere bifamilier med højt midetryk og dårlig udrensningsevne. Også ved andre sygdomme bør dronningen skiftes. Det sikre gode dronegivere i den kommende sæson.

Dronernes vigtighed er overset. Ikke desto mindre står de for halvdelen af generne i en bipopulation. De har væsentlig indflydelse på den lokale bipopulation adfærd. Vi skal derfor fremover lokalt have meget mere fokus på de droner vi slipper løs til friparringer – så og sige.

Vi kigger her på hvad man kan gøre for at udvælge de bedste droner til lokale friparringer. Vores dronning avlere har mere intensive måder til at udvælge deres droner til især deres parringsstationer.

Parringsbiologien hos bierne er special. Parringsmodne dronninger flyver ud og bliver parret med helt op til 20 forskellige droner. Ofte foregår det på det såkaldte droneparringspladser. Det er ofte en åben med en skovtykning, hvor der er læg. Her samles dronerne og dronningerne kommer for at blive parret. Det spændende er at det virkeligt er kun de stærkeste droner der lykkedes med at blive parret. Det er kamp om dronningen gunst og præmien for en vellykket parring er at drone falder ned og dør.

Vi har en stor tradition for at købe parrede dronninger i Danmark. Disse er oftest parret med en bred vifte af dronningavlerens bedste droner på dennes friparringsplads. Disse skal man ikke bekymre sig om.

Uparrede dronninger

Mange biavlere laver selv dronninger eller køber uparrede dronninger eller ligefrem dronningceller, som så kryber i småfamilier. Det er disse dronninger vi skal sikre den bedst mulige parring. Vi skal have fokus på de droner der bliver parret lokalt. Det har vi haft en tendens til at ignorere. Og det er en skam.

Den korte historie er at vi ikke skal holde liv i dronninger der giver aggressive bifamilier, der giver sygdomme, som f.eks. kalkyngel. Bifamilier der har mange mider – dem vi kalder midebomber. Lader vi disse overleve, vil de producere droner, som så parrer sig med vore dronninger og dermed overføre de dårlige egenskaber.

Udvælg de bedste

Vurder dine bifamilier efter Danmarks Biavlerforenings karakterskala. Her kigger man på sværmtendens, tavlefasthed, temperament. Men der kigges også efter sygdomme. Her kan nævnes især kalkyngel, sækyngel. I den mere alvorlig afdeling er jo varroa.

Den nemme

Udtage en nosema prøver i foråret og få den analyseret hos Danmarks Biavlerforening. Se www.nosema.dk. Herefter laver du en udrensningstest i maj juni måned. Det kan gøres med nålestikstesten eller fryse testen. Og så laver du en midetælling lige før du behandler for varroa. De bifamilier med lavest nosema, færrest varroa og bedst udrensning. Dem beholder du. Du skal så sætte din egen grænse for dem der klarer sig dårlig i testen. Disse bør du skifte, således de ikke producere unødvendige dårlige droner i næste sæson.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0