Användning av myrsyra

Best practice
sweden
25
0
Användning av myrsyra


För att kontrollera varroakvalster är myrsyra ett alternativ. Myrsyra har förmågan att döda varroakvalster som finns inne i täckta yngelcellerna såväl som på vuxna bin. Denna egenskap gör att den […]

För att kontrollera varroakvalster är myrsyra ett alternativ. Myrsyra har förmågan att döda varroakvalster som finns inne i täckta yngelcellerna såväl som på vuxna bin. Denna egenskap gör att den är lämplig att använda direkt efter den sista honungsskörden och innan matningen av vinterfoder startar. Du kan använda en korttids- eller långtidsbehandling. Ett smidigt sätt är att göra en kortidsbehandling. Ett exempel på en korttidsbehandling är att använda en 60 % myrsyralösning. Behandla inte samhället om utetemperaturen är över 25 grader. Placera en wettexduk direkt ovanpå ramarna. Sprid ut den 60-procentiga myrsyran på duken med en doseringsspruta. Applicera två milliliter myrsyra per ram. Efter en till två dagar har myrsyran avdunstat och du kan ta bort duken igen. Om det faller ner mycket kvalster efter behandlingen kan du upprepa samma procedur ytterligare en gång. Honungen ska slutskattas innan behandlingen. Om du har ett sent drag, som ljung, kan du göra myrsyrabehandlingen innan draget men aldrig samtidigt. Detta för att undvika kontaminering av honungen.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
25
0