Bearbetning av vax – från att ta bort gamla ramar till produktion av nya vaxmellanväggar

Exchange
sweden
14
0
Bearbetning av vax – från att ta bort gamla ramar till produktion av nya vaxmellanväggar


Hanteringen av bivaxet är viktigt för att garantera ett fräscht och fint vax i bisamhället och för att få tillskott till lagret av bivax. Gamla ramar som är svarta av […]

Gammalt vax skärs ur ramen för omsmältning
© Lotta Fabricius Kristiansen

Hanteringen av bivaxet är viktigt för att garantera ett fräscht och fint vax i bisamhället och för att få tillskott till lagret av bivax. Gamla ramar som är svarta av pupprester, skadade, trasiga, mögliga med mera tas bort på hösten eller tidigt på våren när de är tomma. De gamla ramarna smälts om för att producera bivax till försäljning eller för nya vaxmellanväggar. En bra måttstock är att ersätta de ramar som bisamhället övervintrade på förra vintern med nya mellanväggar eller utbyggt vax från skattlådan, så att de inte övervintrar på samma ramar igen. Detta för att minska mängden av sjukdomsalstrande ämnen i bisamhället.

Ursmältning av vax från gamla ramar med hjälp av ångpanna.
© Lotta Fabricius Kristiansen
Vaxklumpar som smälts om för tillverkning av mellanväggar.
© Lotta Fabricius Kristiansen
Tillverkning av vaxmellanväggar
© Lotta Fabricius Kristiansen
Vaxmellanväggar
© Lotta Fabricius Kristiansen

Does the description correspond to the practice applied in your country?
14
0