Behandeling van asymptomatische kolonies wanneer Amerikaans Vuilbroed gedetecteerd is in de bijenstand of andere kasten van dezelfde imker  

Exchange
belgium
0
0
Behandeling van asymptomatische kolonies wanneer Amerikaans Vuilbroed gedetecteerd is in de bijenstand of andere kasten van dezelfde imker  


Indien je te maken hebt moet Amerikaans Vuilbroed, moet je ook bij niet-besmette kasten zijn op je hoede zijn om verdere verspreiding te voorkomen

Materiaal om te reiningen: (kast)beitel, alcohol, gasbrander, natronloog (NaOH)...
Natriumhypochloriet (bv. aanwezig in bleekwater) om de sporen van Amerikaans Vuilbroed te doden (ontsmetting)
Schudzwerm:
kooitje voor het opsluiten van de koningin
ontsmette kast met waswaffelramen

Wanneer al je bijenvolken geïnspecteerd zijn (cfr. Visuele inspectie van broedramen tijdens werk in de kolonie ter preventie van Amerikaans Vuilbroed) en stalen zijn genomen voor labo-onderzoek door de dierenarts en assistent voor de bijenteelt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), blijkt het hopelijk dat je nog niet-geïnfecteerde volken hebt. Het kan evenwel zijn dat Amerikaans Vuilbroed is gedetecteerd in labo-onderzoek, maar dat er bij visuele inspectie nog geen symptomen worden vastgesteld. In dat geval kan het FAVV beslissen een schudzwerm (ook wel de ‘shook swarm’ genoemd) te maken als het volk voldoende sterk is (zie artikel 13 van het KB van 7 maart 2007). Je dient voor deze ingreep voldoende vakkennis te hebben en de medewerking van de verantwoordelijke instanties is onontbeerlijk (normaal gezien een dierenarts en assistent voor de bijenteelt van het FAVV). Alle volken van de stand dienen gelijktijdig behandeld te worden. De koningin wordt bij voorkeur enkele dagen voordien opgesloten, opdat er weinig open broed aanwezig is. Bij dergelijke schudzwerm wordt de koningin in een kooitje opgesloten. De bijen worden afgeklopt in een nieuwe ontsmette kast tussen waswafels of lege ramen met wasstrookjes. Deze schudzwerm dient tussen de 2,5 en de 3 kg bijen te bevatten. De koningin wordt bevrijd of haar kooitje wordt met suikerdeeg afgedicht, opdat de bijen haar zelf kunnen bevrijden. Het besmette broed wordt vernietigd.

Het is nu ook zaak ervoor te zorgen dat nog gezonde volken niet geïnfecteerd geraken. Hiervoor dien je mogelijk besmet imkergereedschap en kastmateriaal dat opgeslagen ligt zeer grondig te reinigen en ontsmetten (cfr. Desinfectie van de bijenstand na sanering van Amerikaans Vuilbroed). Honing en pollen uit volken met AVB bevatten sporen en mogen nooit aan andere volken gevoederd worden. Dit geldt trouwens voor alle honing die uit de schutkring afkomstig is. Was afkomstig van besmette volken kan enkel nog gebruikt worden om bijvoorbeeld kaarsen, boenwas en dergelijke van te maken, niet om aan de bijen terug te geven. Geoogste honing van besmette volken kan wettelijk gezien probleemloos gegeten worden door de mens, al is consumptie van honing afkomstig uit zwaar AVB-geïnfecteerde kasten niet aan te raden.

Blijf je overblijvende kolonies regelmatig controleren en reinig en desinfecteer kastmateriaal wanneer dit vrijkomt (na een honingoogst, bij het uitnemen van oude broedramen, bij het inwinteren, tijdens de voorjaarsinspectie…) zoals beschreven in Desinfectie van de bijenstand na sanering van Amerikaans Vuilbroed.

Referentie:

Honeybee Valley | Aangifteplichtige bijenziekten

Koninklijk Besluit van 07/03/2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen (openjustice.be)

Does the description correspond to the practice applied in your country?
0
0