Blootstelling aan vervuiling voorkomen

Exchange
belgium
17
0
Blootstelling aan vervuiling voorkomen
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
12 Detail

Maak een bewuste keuze bij het plaatsen van de bijenkasten door actief op zoek te gaan of er op die locatie eventueel een kans is op blootstelling aan schadelijke stoffen.

1

Om de aanwezigheid van zware metalen te vermijden, wordt een chemische industriezone best niet gekozen als locatie.

2

Wanneer er een mogelijke locatie interessant lijkt, vraag in de omgeving na bij land- en tuinbouwers welke producten er worden gebruikt en of er genetisch gemodificeerde gewassen aanwezig zijn. Kies liefst een locatie zo ver mogelijk van landbouwteelten die regelmatig worden behandeld.

3

Eenmaal je een locatie hebt gevonden, probeer de kasten zo ver mogelijk te plaatsen buiten het bereik van bemesting en bespuiting, rekening houdend met drift.

4

Tenzij de imker zelf verontreinigde stoffen gebruikt, komt mogelijke verontreiniging van buitenaf. Hier heeft de imker zelf weinig impact op. Toch kunnen pesticiden uit het milieu in de honing en/of bijenwas terecht komen, waardoor de imker er de gevolgen van kan ondervinden (bijensterfte door vergiftiging,…). De imker gaat daarom beter voordien goed na of de locatie geschikt is om bijenvolken te plaatsen.

Referentie: Gids voor goede bijenteeltpraktijken. https://www.honeybeevalley.eu/assets/img/projectportfolio/gids-voor-goede-bijenteeltpraktijken.pdf

Rate this practice!
17
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip