Do iných včelstiev prenášajte len včely a/alebo rámiky bez chorôb

Exchange
slovakia
3
0
Do iných včelstiev prenášajte len včely a/alebo rámiky bez chorôb


Včelár občas potrebuje premiestniť rámiky z jedného úľa do druhého alebo spojiť včelstvá, ktoré sú slabšie. V takom prípade vzniká riziko prenosu chorôb.

Prenos materiálu v rámci vlastných úľov sa môže javiť ako bezproblémový a racionálny krok, ktorý nám umožní posilniť včelstvá, avšak vždy je s ním spojená istá miera rizika. Aj keď včely žijú na jednej lokalite, úľ pri úli, neznamená to, že vnútorné podmienky v nich sú rovnaké. Jedno z týchto včelstiev môže byť klinicky choré, kým to druhé nejaví príznaky. Pri prenose včiel alebo materiálu by sme mohli ohroziť aj klinicky zdravé včelstvo.

Pokiaľ prenášame rámiky, mali by sme ich adekvátne očistiť pomocou chemických prípravkov, poprípade teplom, či parou. Choroboplodné zárodky dokážu prežívať na drevenom materiáli veľmi dlho. Ak prenášame rámik s medzistienkou, je riziko vyššie, nakoľko nevieme, čo sa vyskytuje vo vosku.

Pri prenose včiel alebo plodových rámikov musíme vykonať dôkladnú vizuálnu kontrolu na prítomnosť príznakov infekčných ochorení. Tiež kontrolujeme prítomnosť klieštika alebo vyjačky. Pokiaľ zlučujeme včelstvá treba si uvedomiť, prečo sú včelstvá oslabené. Pokiaľ je to následok infekcie, ani zlúčenie nám neprinesie želaný efekt a výsledok bude rovnaký.

V prípade potreby môžeme zaslať vzorky na laboratórnu analýzu, avšak tento krok je veľmi ekonomicky nákladný a preto nie často využívaný.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0