Dodajanje dodatnih naklad oz. širitev prostora čebelam

Exchange
slovenia
6
0
Dodajanje dodatnih naklad oz. širitev prostora čebelam


Število čebel v čebelji družini se tekom leta spreminja. Sočasno z razvojem čebeljih družin  v pomladanskem času se v njih povečuje število čebel delavk, povečuje pa se tudi potreba po prostoru. Prostor v panju se mora tako moči čebelje družine prilagajati.

Število čebel v čebelji družini se tekom leta spreminja. Sočasno z razvojem čebeljih družin  v pomladanskem času se v njih povečuje število čebel delavk, povečuje pa se tudi potreba po prostoru. Prostor v panju se mora tako moči čebelje družine prilagajati. V nakladnih panjih širitev prostora dosežemo z dodajanjem dodatnih naklad, v AŽ panjih pa se uporablja tehnika prevešanja satov.

© Peter Kozmus

Prevešanje satov je prestavljanje zaleženih satov iz plodišča v medišče. Tehnika prevešanja satov se uporablja z namenom povečevanja prostora v plodišču, zaradi boljšega razvoja družine, preprečevanja rojenja, pridelave čebeljih pridelkov in obnove satja.

– s prevešanjem zalege v medišče, čebele vzpodbudimo da se pomaknejo v medišče – ob zalego ter tam intenzivneje odlagajo med ter gradijo satje;

– prevešanje nam omogoča da izločimo stare temne sate potem ko se iz njih poleže vsa zalega;

– prevešanje satov zalege z medenim vencem t.i. umikanje medu iz plodišča) deluje kot protirojilni ukrep;

– čebele v medišču raje gradijo satje, če je tam prisotna zalega, prav tako pa gradijo satne v plodišču na mestu odvzetih satov, zato tam dodamo satnice v gradnjo, in s tem zamaknemo čas rojenja.

© Peter Kozmus

Obvezno je:

–da pri vračanju prevešenih satov nazaj v plodišče preverimo stanje neizleženih celic zalege, vlečljiva vsebina lahko pomeni sum na hudo gnilobo čebelje zalege, o čemer je potrebno obvestiti VF NVI.

Dobra čebelarska praksa je:

–da se izognemo točenju zimske zaloge hrane tako, da prestavimo sate z zimsko zalogo iz plodišča v medišče ob stene panja, jih označimo in kasneje shranimo v skladišče – hladilnico ali uporabimo za izdelavo narejencev;

–da prevešamo sate samo v zdravih družinah, ki zasedajo vse ulice v plodišču oziroma imajo vsaj 6–7 satov zalege;

–da prevešanje izkoristimo za izločanje starega satja (da letno zamenjamo vsaj 30 % vsega satja v panju);

–da prevešamo pravočasno, še v času, ko je družina v razvojnem stanju (preden zaleže prvi matičnik).

© Peter Kozmus

Slaba čebelarska praksa je:

-da prevešamo satje v šibkih in slabo razvitih družinah saj lahko družino preveč razširimo in le ta ni več sposobna ogrevati same sebe-(posledica je prehlajena zalega).

Prepovedano je:

– točiti prevešene sate, ki vsebujejo predelano sladkorno raztopino, in pridelek dajati v promet kot med;

– uporabiti sate s hrano iz bolnih čebeljih družin za prehrano drugih čebel.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
6
0