Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od domov/dedín

Best practice
slovakia
15
0
Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od domov/dedín


Správna vzdialenosť zabezpečí dobré medziľudské vzťahy ako aj nerušenú prácu včiel.

© Marek Ratvaj

Umiestňovanie včiel na záhrade, blízko rodinných domov, je citlivou témou, keďže včely môžu za istých podmienok ublížiť a preto pri umiestňovaní úľov netreba nikdy zabúdať, že naši susedia nemusia mať na včely rovnaký názor ako my. Navyše susedské nezhody vrhajú zlé svetlo na včely a celý včelársky stav.

Či už chováme včely na záhrade alebo v krajine, je vždy vhodné na ich prítomnosť upozorniť informačnými výstražnými tabuľami, aby sme predišli prípadným nehodám. Umiestnenie úľov/včelínov môže upravovať nariadenie obce, toto však nesmie byť nadradené Zákonu o veterinárnej starostlivosti (č. 39/2007), napríklad nesmie byť zakázaný chov včiel v obci.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0