Fastställande av bästa tidpunkten för varroabehandlingar, anpassat efter rådande klimatförhållanden

Best practice
sweden
46
0
Fastställande av bästa tidpunkten för varroabehandlingar, anpassat efter rådande klimatförhållanden


Vid val av varroabekämpningsmetod är det viktigt att tänka att insatser för att hålla nere mängden varroakvalster inte är en engångsinsats utan något som man behöver tänka på under hela […]

Vid val av varroabekämpningsmetod är det viktigt att tänka att insatser för att hålla nere mängden varroakvalster inte är en engångsinsats utan något som man behöver tänka på under hela året. Rekomendationen är att se till att man redan på hösten har så få varroakvalster som möjligt, så att när bisamhället börjar komma igång igen på våren har de så låg kvalstermängd som möjligt. Genom att mäta angreppsgraden av varroakvalster i bisamhället får du en uppfattning om situationen och kan baserat på det avgöra vilka åtgärder du behöver vidta. Det gäller att få kontroll på situationen i god tid. Genom att till exempel göra en uppskattning av angreppsgraden i slutet av juni /början av juli så kan du göra insatser för att få friska vinterbin som klarar övervintringen bättre än om de hade varit angripna av stora mängder kvalster under sin utveckling. För att använda bekämpning med mekaniska metoder (drönaryngelborttagning) eller organiskasyror, behöver du veta när de olika metoderna passar när i förhållande till bisamhällets tillstånd och på vilket sätt de kan kontrollera varroakvalster.

© Lotta Fabricius Kristiansen

Does the description correspond to the practice applied in your country?
46
0