Flytning af bigårde

Best practice
denmark
12
3
Flytning af bigårde


Flytning af bigårde eller bifamilier er muligt i Danmark, der skal dog overholdes forskellige forholdsregler. Kyndig biavler For at sikre en sund dansk bibestand, skal man have en uddannelse der […]

Flytning af bigårde eller bifamilier er muligt i Danmark, der skal dog overholdes forskellige forholdsregler.

Kyndig biavler

For at sikre en sund dansk bibestand, skal man have en uddannelse der hedder Kyndig biavler uddannelse. Det er et kursus der afholdes af Aarhus Universitet, som foregår ved at man deltager i et 3 dages kursus. Dette er hovedsageligt afholdt på forskningscenter Flakkebjerg på Sjælland, men det er også under Corona blevet afholdt som et online møde. En af de praktiske opgaver har været at man udtager en biprøve og en yngelprøve, som man selv får lov til at undersøge. Der er derudover en grundig gennemgang af danske bisygdomme, hvordan man udsteder sundhedsattester og dansk lovgivning omkring dansk biavl. Der afholdes en teoretisk prøve. Kurset afsluttes med en praksis dag, hos den lokale bisygdomsinspektør. Herefter er man officielt kyndig biavler, som kan udstede sundheds attester, når der skal sælges eller flyttes bifamilier.

For at bevare ens status som kyndig biavler, skal man på et genopfriskningskursus hvert 5. år. Hvis man ikke har skiftet mailadresse, bliver man varslet om at man skal genopfriske kurset.

Du kan på dette link læse om hvornår de forskellige kurser afholdes. https://agro.au.dk/forskning/forskningsomraader/offentlig-bisygdomsbekaempelse/kurser

Hvad tages der forbehold for

Formålet er at bevare en sund dansk bibestand og der dermed ikke flyttes syge bifamilier rundt i Danmark og sprede uønskede sygdomme. Dog er det især vise sygdomme der kigges efter, nemlig de såkaldte anmeldelsespligtige sygdomme hvor der er hovedfokus på ondartet bipest. Andre anmeldelse pligtige sygdomme er europæisk bipest (en sygdom som ses sjældent i Danmark), Stenyngel (ikke set siden 70’erne), trakémider (som vi havde nogle udbrud af i slut 80’erne).

Den etiske sundhedsattest
Der er mange andre sygdomme der ikke er anmeldelsespligtige. Det er f.eks. varroamider, kalkyngel og sækyngel. Man bør når man syner en bifamilie også kommentere på at man ser andre sygdomme og i hvilken tilstand bifamilien er. Det kunne være man ligefrem ser bier med Deform Vingevirus. Bifamilier der er hårdt angrebet af disse sygdomme, bør ikke indgå i en køb/salgssituation.

Vælg det rette tidspunkt

Flyt først dine bifamilier når det er aften og køligt. Det skal helst ske når alle trækbierne er tilbage i bistadet.

Gør det nænsomt

En bifamilie bør ikke flyttes for tidligt på sæsonen, hvor bierne ikke har været på ud-renselses flugt og tømt deres tarme. Desuden bør man overveje hvilke transportmidler man bruger ved flytningen. F.eks. vil en almindelig trailer med et sæt hjul, være meget urolig ved at traileren hopper meget nemt. Det bedste er en boogietailer eller ligefrem i bagagerummet. Man skal sikre at bierne har den nødvendige ventilation, ellers kan man risikere at bifamilierne brænder sammen.

Bifamiliens størrelse

Hvis man ikke har relevante løfte anordninger, bør man sikre at flytter bifamilierne i foråret inden der kommer magasiner på eller efter at honningen er taget fra. Dette for at sikre at biavler ikke udsætter sig selv for unødvendige løft.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
3