Forbyggelse af tyveri

Best practice
denmark
11
1
Forbyggelse af tyveri


Tyveri af bistader er et voksende problem. Man kan aldrig vide sig sikker, men der lidt man kan gøre.

Mærk dine bistader tydeligt med navn og adresse, samt andre kendetegn. Du kan købe en brænder til mærkning af både bistade og dine rammer. Husk at have nogle billeder af dine bigårde.

Opsætning af kamera – f.eks. vildtkamera. Dog må du kun anvende denne metode på privat grund, og således du ikke overvåger offentlig tilgængelig vej eller sti.

Indsæt GPS-tracker i dine bistader

Køb ALDRIG bifamilier, hvor du har mistanke om, at de kan være stjålet. Husk altid at kræve sundhedsattest via det centrale bigårdsregister.

Tyveri af bistader skal meldes til politiet. Oplever du noget mistænkeligt i forhold til handel med bistader, så skal dette ligeledes meddeles til politiet.

Du er altid velkommen til at orientere Danmarks Biavlerforening på e-mail: dansk@biavl.dk

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
1