Förebygg stöld av bikupor

Best practice
sweden
36
0
Förebygg stöld av bikupor


Bisamhällen och bikupor är värdefulla tillgångar. Ofta är bisamhällena placerade lite avsides för att inte vara störande i sin omgivning. Detta bjuder in till att eventuella tjuvar kan arbeta relativt […]

Bisamhällen och bikupor är värdefulla tillgångar. Ofta är bisamhällena placerade lite avsides för att inte vara störande i sin omgivning. Detta bjuder in till att eventuella tjuvar kan arbeta relativt ostört. Man kan skydda sig genom att till exempel hängna in bigården med staket, märka sin utrustning på särskilt utmärkande vis men även använda sig av digitala sensorer som skickar ett larm om bikupan flyttas från sin plats. Det finns varianter där man också kan följa bikupans rörelse för att lokalisera dem.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
36
0