Försäkra att det finns träd (eller andra barriärer) som skyddar mot väderstress (t.ex. värme, vind osv.)

Best practice
sweden
51
1
Försäkra att det finns träd (eller andra barriärer) som skyddar mot väderstress (t.ex. värme, vind osv.)


På våra breddgrader i Sverige är det sällan ett problem med att bisamhällena får för mycket sol och värme, men i takt med förändrat klimat och allt varmare sommrar, kan […]

På våra breddgrader i Sverige är det sällan ett problem med att bisamhällena får för mycket sol och värme, men i takt med förändrat klimat och allt varmare sommrar, kan det bli svårt för bisamhället att hålla en jämn temperatur i bikupan. Detta orsakra då stress. Kraftig vind kan också orsaka stress då det ger en kylande effekt och orsakar stress främst på våren då samhället ska växa i storlek och mycket yngel i samhället som kräver en temperatur på 35 grader C. Om det inte finns lä där bigården placeras, kan du själv skapa rätt förhållanden genom att anlägga en häck eller ett staket som läar. Alternativt kan du placera halm- eller ensilagebalar intill bisamhällena som då fungerar som barriär för vinden.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
51
1