Gode opbevaringsfaciliteter

Best practice
denmark
16
1
Gode opbevaringsfaciliteter


Honning er et unikt naturprodukt, som har en række værdifulde indholdsstoffer – herunder adskillige enzymer. Opbevares honningen korrekt, bibeholdes kvaliteten.

Honning er et unikt naturprodukt, som har en række værdifulde indholdsstoffer – herunder adskillige enzymer. Opbevares honningen korrekt, bibeholdes kvaliteten.

Honning er ikke steril, den kommer fra naturen. Derfor indeholder al honning gærceller. Disse gærceller stammer blandt andet fra de blomster, som bien har hentet nektar i. Opbevares honning forkert er der risiko for at gærcellerne opformeres, og honningen vil begynde at gære.

Koldt

Honning opbevares ved temperaturer under 11 grader, det optimale er 8-10 grader. Ved temperaturer under 11 grader vil de naturlige gærceller ikke kunne formere sig.

Tørt

Honning skal opbevares tørt. Honning er hygroskopisk, hvilket betyder, at den kan suge fugt i luften til sig. Det sker hvis den relative luftfugtighed er over 50-60%. Optager honningen vand er der risiko for, at den begynder at gære.

Mørkt

Honning opbevares mørkt. Honningen indeholder værdifulde enzymer, men disse nedbrydes af lys. Derfor skal honning helst stå mørkt.

Emballage

Honningen opbevares i tætsluttende emballage. Honning kan optage smag fra omgivelserne. Dufte og aromastoffer fra omgivelserne undgås bedst ved at holde emballagen lukket. Især ved opbevaring sammen med fødevarer der har kraftig duft (f.eks. løg, røgvarer, fisk m.m.) er der fare for smagsødelæggelse.

Opbevares den gode honning under korrekte forhold, så kan den holde i flere år uden at der sker kvalitetsforringelse.

Anden opbevaring

Der mange hensyn der skal tages når vi taler om biavl. Her nævner vi blot de vigtigste.

Opbevaring af vokstavler

En generel tommelfinger regel er at man kun skal gemme honningtavler fra år til år, mens tavler der har været ynglet i eller som der har været sat pollen ind i, bør omsmeltes hurtigt muligt. Opbevare man tavler, skal disse opbevare koldt og faktisk gerne i træk, så voksmøl ikke udvikler sig. Mange biavlere har oplevet at ligefrem et helt tavlelager er blevet ædt op og når det ikke er mere pollen eller kokoner i tavlerne begynder voksmøllet at æde sig igennem træet.

Altid bitæt

For alt bimateriel, men især vokstavler og skal stå bitæt, så man ikke får røveri på ens tavle lager. Først og fremmest er det yderst ubehageligt, fordi selv om man lukker bitæt, kommer bierne tilbage flere dage i træk. Samtidig tiltrækkes bier fra helt lokal området og man løber risiko for at sprede sygdom. Bitæt ifølge lov om biavl, samt spredning af sygdomme.

Gæring af honning og røveri på vokstavler

Does the description correspond to the practice applied in your country?
16
1