Gör urval av drottningar som har större motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till lokala klimatförhållanden

Exchange
sweden
13
0
Gör urval av drottningar som har större motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till lokala klimatförhållanden


Först markerar man det område som skall avläsas och registrerar det antal täckta celler som avdödats. Om yngel avdödas med nål kan man försiktigt markera områdets konturer med en tuschpenna […]

Rensningstest med hjälp av olika metoder.
© Lotta Fabricius Kristiansen

Först markerar man det område som skall avläsas och registrerar det antal täckta celler som avdödats. Om yngel avdödas med nål kan man försiktigt markera områdets konturer med en tuschpenna innan man påbörjar avdödningen. Samtidigt som man markerar sitt område med dött yngel, markerar man ett område med yngel av motsvarande ålder som det som avdödas, för att tjäna som kontroll. Efter att ynglet avdödats och det gjorts anteckningar och markering av antal behandlade celler och kontrollceller, görs en avläsning efter 24 timmar. Då noteras i första hand antal orörda täckta celler och antal helt utrensade celler. Ett samhälle med någorlunda väl utvecklad rensningsiver har rensat ut allt dött yngel inom 24 timmar. För att få bättre upplösning på utvärderingen kan man göra en första avläsning redan efter 12 timmar. Metoden att avdöda yngel med nål är att föredra om det inte är en stor mängd samhällen som undersöks, även om den tillför lite variation i resultatet genom hanteringen. Någon puppa kan undgå att genomborras av nålen och i något fall kan cellocket skadas om inte nålen förs rakt ner och rakt upp. Nålmetoden är emellertid så snabb och lite arbetskrävande att den har klara fördelar i fält jämfört med att behöva skära ut yngel och föra bort det, eller att behöva dyrbar utrustning som krävs för transport av flytande kväve. Om stora mängder samhällen skall undersökas kan frysning vara att föredra, då användning av flytande kväve är det minst arbetsamma sättet. Det skall poängteras att frysdödat yngel rensas ut långsammare än nåldödat yngel.

Utöver att ha kontroll på bisamhällets förmåga att rensa bort dött yngel är det viktigt att ha loklat anpassade drottningar som presterar bäst under de lokala förhållandena. Viktigt att tänka på om du köper in drottningar utifrån.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0