Gunstige afstand bewaren van andere bijenstanden

Best practice
belgium
20
4
Gunstige afstand bewaren van andere bijenstanden


Zorg ervoor dat de afstand van uw eigen bijenstand tot andere bijenstanden groot genoeg is.

1

Bij het kiezen van een locatie voor een bijenstand moet er rekening gehouden worden met de aanwezigheid van andere bijenstanden in de buurt. Ideaal zou er een afstand van 3 km tussen verschillende bijenstanden moeten zijn, waarbij de straal van 1 km het drukst bevlogen is.

2

Wanneer bijenkasten van verschillende bijenstanden in een dichte omgeving van elkaar staan, kan het zijn dat bijen vervliegen van bijenstand en dus een andere bijenkast binnengaan. Met als gevolg dat bepaalde pathogenen, zoals de varroamijt, worden doorgegeven tussen volken.

3

Om het vervliegen van bijen tegen te gaan kan er bij het kiezen van de bijenstand locatie rekening gehouden worden met barrières die in de omgeving voorkomen zoals autostrades of rivieren.

4

Ga in de buurt rondvragen of er imkers al ergens bijen hebben staan. Vraag hen ook welk ras van bijen deze imkers hebben. Indien je van plan bent om in de buurt van deze mensen een bijenstand te plaatsen, gebruik dan bij voorkeur ook hetzelfde ras bijen, om geen rassen te kruisen waar dan mogelijks defensiviteit uit kan resulteren.

5

Een andere manier om informatie te bekomen over de locaties van andere bijenstanden is bij de lokale imkervereniging. Met deze lokale imkervereniging kan er ook een inventaris opgemaakt worden van het aantal bijenvolken in de omgeving.

6

Kies geen locatie voor uw bijenstand in de omgeving van professionele imkers met veel bijenvolken.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
20
4