Ha tillräckligt utrymme för förvaring/arbetsredskap

Best practice
sweden
48
0
Ha tillräckligt utrymme för förvaring/arbetsredskap


Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att ställa av skattlådor och ramar när du arbetar med bisamhällena. Detta för att inte riskera att kontaminera honungen eller andra […]

© Lotta Fabricius Kristiansen
© Lotta Fabricius Kristiansen

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att ställa av skattlådor och ramar när du arbetar med bisamhällena. Detta för att inte riskera att kontaminera honungen eller andra biprodukter med föroreningar och försämra kvaliten på produkterna. Undvik alltid att ställa lådor och ramar direkt på marken. Om det är ont om plats i bigården och trångt mellan bisamhällena på bibänken, kan du placera lådorna på högkant så att lådan i sig själv blir mellan marken och ramarna. Tänk på att ha ramarna vertikalt så att bina inte krossas när du sätter lådan på högkant.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
48
0