Ha tillräckligt utrymme för förvaring/arbetsredskap

Exchange
sweden
0
0
Ha tillräckligt utrymme för förvaring/arbetsredskap
Production line
All

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att ställa av skattlådor och ramar när du arbetar med bisamhällena. Detta för att inte riskera att kontaminera honungen eller andra […]

Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att ställa av skattlådor och ramar när du arbetar med bisamhällena. Detta för att inte riskera att kontaminera honungen eller andra biprodukter med föroreningar och försämra kvaliten på produkterna. Undvik alltid att ställa lådor och ramar direkt på marken. Om det är ont om plats i bigården och trångt mellan bisamhällena på bibänken, kan du placera lådorna på högkant så att lådan i sig själv blir mellan marken och ramarna. Tänk på att ha ramarna vertikalt så att bina inte krossas när du sätter lådan på högkant.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip