Håll säkert avstånd till bebyggelse

Best practice
sweden
51
0
Håll säkert avstånd till bebyggelse


När man placerar sina bisamhällen ska man tänka på människor i dess omgivning. Om du har dem i din egen trädgård tänk på att placera dem på ett sådant sätt […]

När man placerar sina bisamhällen ska man tänka på människor i dess omgivning. Om du har dem i din egen trädgård tänk på att placera dem på ett sådant sätt att eventuella besökare eller andra i familjen inte riskerar att gå ivägen för binas flygriktning. Vänd flustrena så att bina flyger bort från gångstigar eller gräsmattor där andra aktiviteter förekommer. Om du har grannar nära intill så gäller det att även tänka på hur de använder sin trädgård. Ett sätt att få bina att inte flyga lågt i närområdet av bikuporna kan vara att placera dem så att de behöver flyga upp på höjden när de lämnar bikupan. Placera dem intill ett staket eller en häck som de behöver ta sig över för att komma frammåt. Lagom avstånd kan då vara cirka 1 meter mellan flustret och hindret. Se även till att bisamhällena har tillgång på vatten i närheten så att de inte flyger till grannens pool och dricker (och kanske även drunknar).

Does the description correspond to the practice applied in your country?
51
0