Håll tillräckligt avstånd till andra bigårdar

Best practice
sweden
42
4
Håll tillräckligt avstånd till andra bigårdar


För att försäkra sig om att det finns nektar och pollen i tillräcklig omfattning för bisamhällena i bigården är det viktigt att veta vad dragområdet som bina “betar” i kan […]

För att försäkra sig om att det finns nektar och pollen i tillräcklig omfattning för bisamhällena i bigården är det viktigt att veta vad dragområdet som bina “betar” i kan försörja. Det ska inte bara finnas blommande växter under hela säsongen som räcker till just din bigård, utan det ska vara tillräckligt för att ge mat till även andra bisamhällen som kan tänkas finnas inom samma dragområde. Det är viktigt att inte överbefoka området även med hänsyn till vilda bin som också finns i området.

Utöver födotillgången i ett område kan det vara klokt att hålla avstånd till andra biodlares bigårdar med avseende på smittspridning.

Har man dessutom pågående avelsprogram så är det en självklarhet att veta vilka drönare som finns i området.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
42
4