Hitte behandeling

Exchange
belgium
5
8
Hitte behandeling


Varroamijten doden in het broed door opwarming.

Varroa controller

Bij een temperatuur van 42°C ondervindt bijenbroed geen hinder, terwijl dit voor varroamijten wel schadelijk is. Zonder enig chemisch product wordt de mijt bestreden in het voorjaar, zomer en najaar, naar analogie van de noodzakelijkheid. Meer informatie kan gevonden worden op www.varroacontroller.com.

1

Voorzie voldoende proper water in het reservoir en zet het toestel aan. Sluit het deksel en geef het toestel de nodige tijd om op te warmen.

2

Plaats de gesloten broedramen in het toestel.

© Ellen Danneels
3

Breng in het middelste broedraam een sensor aan. Doe dit in het midden van het broedraam, zodat de sensor het broed aan beide zijden van het raam kruist. Zorg ervoor dat de sensor niet aan de andere kant uitsteekt.

© Ellen Danneels
4

Start de warmtebehandeling door op de knop te drukken. Gedurende 2 uur worden de broedramen op 42°C gehouden, waardoor de mijten dood gaan.

5

Zet het toestel uit na de behandeling en geef de broedramen terug aan het bijenvolk.

6

Verwijder het water uit de tank en reinig het toestel grondig.

7

Volg gedurende 14 dagen de mijtenval op de varroabodem op.

Door de hoge prijs van de Varroacontroller, wordt dit toestel beter in groepsverband gebruikt. Grondige reinigingsbeurten tussenin zijn hierbij noodzakelijk.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
5
8