Hodnotenie včelstiev pri kontrole

Exchange
slovakia
3
0
Hodnotenie včelstiev pri kontrole


Jediným nástrojom dôkladného zhodnotenia stavu včelstva je vnútorná kontrola úľa, ktorú vykonávame v čo najkratšom čase a za vhodných poveternostných podmienok.

Hodnotíme niekoľko aspektov:

Prítomnosť matky a jej plodovanie

v úli musí byť prítomná kráľovná, ktorá aktívne kladie vajíčka. Pri prehliadke kontrolujeme fyzickú prítomnosť matky ako aj vajíčok. V prípade, že nevidíme vajíčka alebo mladé larvy, musíme vykonať dôkladnejšiu analýzu, aby sme určili dôvod.

Hodnotenie vyvíjajúcich sa lariev a rovnomernosť plodu

sledujeme prítomnosť dostatočného počtu lariev ako aj zaviečkovaného plodu, čo poukazuje na zdravú a rastúcu kolóniu. Rôzne staré larvy sú nevyhnutné aby sa z nich vyliahli včely, ktoré budú v danom čase plniť svoju úlohu v úli. Medzery v plode môžu poukazovať na choroby. Zároveň zhodnotíme prítomnosť buniek trúdov alebo matečníkov.

Kontrola prítomnosti zásob

prehliadkou rámikov zistíme množstvo zásob. Zisťujeme prítomnosť bielym voskom zaviečkovaného medu alebo medu, ktorý včely ešte nezahustili, či rôzne farebného peľu. V prípade, ak sme nadložili medník, skontrolujeme aj zásoby v ňom.

© Peter Kozmus

Kontrola prítomnosti škodcov a prejavov chorôb

sledujeme klinické príznaky charakteristické pre rôzne ochorenia, prítomnosti iného hmyzu, či škodcov ako myši. Stav rámikov aj stav plástov. Ak sú poškodené môže to byť následok pôsobenia škodcov.

Hodnotenie hygienického správania

Sledujeme celkový stav v úli. Prítomnosti mrtvoliek, či znečistenie.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0