Inspärrning av drottning

Exchange
sweden
4
19
Inspärrning av drottning


Det här är en metod som kontrollerar varroakvalstrets möjlighet att reproducera sig. Det görs genom att se till att bisamhället blir fritt från yngel under den produktiva delen av säsongen, […]

Det här är en metod som kontrollerar varroakvalstrets möjlighet att reproducera sig. Det görs genom att se till att bisamhället blir fritt från yngel under den produktiva delen av säsongen, genom att man burar in drottningen i 25 dagar och låter allt yngel krypa ut. När drottningen är inburad kan hon inte lägga några nya ägg. Samhället kommer således att enbart bestå av vuxna individer och då kan man behandla samhället med antingen mjölksyra eller oxalsyra.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
19