Izbjegavanje izloženosti onečišćivačima

Exchange
croatia
2
0
Izbjegavanje izloženosti onečišćivačima
Item
Apiary
Innovation
Yes
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Pollination, Environmental, Monitoring, Education, Apitourism, Apitherapy
Evaluation
18 Detail

Izbor primjerene lokacije za smještaj pčelinjaka je osnova uspješnoga pčelarenja. Pčele i pčelinji proizvodi su korisni bioindikatori zdravlja okoliša. Primjerice, praćenje sadržaja pesticida i teških metala u prirodi može se provoditi utvrđivanjem njihovih ostataka u pčelinjem saću. Poznato je da se pesticidi koriste za zaštitu biljnih poljoprivrednih kultura ali i u rutinskim pčelarskim praksama u obliku akaricida koji se akumuliraju u saću. Utvrđene koncentracije teških metala u saću prate stupanj onečišćenja u blizini pčelinjaka. Ova informacija može pomoći pčelarima da prilagode načine pčelarenja i postave / presele pčelinjake na bolje pozicije s manje okolišnog onečišćenja.

Katastar pčelinjih paša Hrvatske

Metoda

1

– proučiti dostupnu lokaciju za postavljanje pčelinjaka obzirom na moguće prisutna onečišćenja okoliša (izbjegavati nesposrednu blizinu nezbrinutih smetlišta, industrijskih postrojenja i prometnica)

2

– uspostaviti otvorenu komunikaciju s poljoprivrednicima, vinogradarima, voćarima i pčelarima susjedima

3

– osigurati dostupnu čistu vodu na pčelinjaku, ponuđenu u higijenskim pojilicama

4

– prilagoditi poljoprivredne proizvođačke prakse za izbjegavanje izloženosti pčelinjih zajednica i skupljačica primjenjenim pesticidima na polju (informiranje i međusobna komunikacija)

5

– prilagoditi pčelarske prakse za izbjegavanje izloženosti pčela i legla primjenjenim akaricidima u košnicama (pravodobna, pravilna primjena odobrenih akaricida)

6

– preporuka: povremeno uzorkovati starije saće za pretraživanje na prisutnost i kvantifikaciju okolišnih zagađivača

Reference

Tlak Gajger, I., M. Kosanović, V. Oreščanin, S. Kos, N. Bilandžić (2019): Mineral Content in Honeybee Wax Combs as a Measurement of the Impact of Environmental Factors. Bull Environ Contam Toxicol 103, 697–703. https://doi.org/10.1007/s00128-019-02713-y

Rate this practice!
2
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip