Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem

Exchange
slovenia
0
0
Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Pollination, Environmental, Monitoring, Education, Apitourism, Apitherapy
Evaluation
19 Detail

Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem je ključno za ohranjanje zdravja čebel. Čebele so občutljive na različne vrste onesnaževal, vključno s pesticidi, onesnaženimi viri vode in zraka ter strupenimi kemikalijami.

Kataster čebelje paše

Metoda

1

Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem je ključno za ohranjanje zdravja čebel. Čebele so občutljive na različne vrste onesnaževal, vključno s pesticidi, onesnaženimi viri vode in zraka ter strupenimi kemikalijami. Tu je nekaj koristnih ukrepov, ki jih čebelarji lahko upoštevajo za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaževalcem pri čebelah:

– Uporaba naravnih metod in integrirane pridelave

– Pravilna uporaba pesticidov:

– Lokacija čebelnjaka

– Zagotavljanje čiste vode:

– Spodbujanje biodiverzitete:

– Sodelovanje z lokalno skupnostjo:

Pomembno je, da se zavedamo vpliva onesnaževal na čebele in se aktivno trudimo zmanjšati izpostavljenost. Z zavedanjem, pravilnimi ukrepi in sodelovanjem lahko pomagamo zaščititi čebele in prispevamo k ohranjanju njihovega zdravja ter pomembne vloge pri opraševanju in ohranjanju okolja.

Pred namestitvijo čebel preverite razpoložljivo lokacijo za postavitev čebelnjaka / stojišča ali prevozne enote, upoštevajoč morebitno onesnaženost okolja. Izogibajte se neposredni bližini industrijskih obratov in večjih odlagališč smeti.

2

Priporočljivo se je pogovoriti s sosednjimi kmeti in čebelarji in na ta način pridobiti osnovne informacije o določenem območju. Koristne informacije lahko pridobite tudi s katastra čebelje paše, ki je dosegljiv na spletni strani.

3

Dobrodošla je dobra komunikacija s kmeti, da se dodatno prepreči izpostavljenost čebeljih družin morebitnim pesticidom na poljih, sadovnjakih in vinogradih.

tractor spraying glyphosate pesticides on a corn field
4

Čebelarsko prakso prilagoditi, da se prepreči izpostavljenost čebel in zalege uporabljenim akaricidom v panjih (pravočasna in pravilna uporaba odobrenih akaricidov).

5

Priporočilo:
Občasno vzorčite starejše satje, da ugotovite prisotnost in količino morebitnih onesnaževalcev.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip