Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem

Best practice
slovenia
11
0
Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem


Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem je ključno za ohranjanje zdravja čebel. Čebele so občutljive na različne vrste onesnaževal, vključno s pesticidi, onesnaženimi viri vode in zraka ter strupenimi kemikalijami.

Kataster čebelje paše

Metoda

1

Izogibanje izpostavljenosti onesnaževalcem je ključno za ohranjanje zdravja čebel. Čebele so občutljive na različne vrste onesnaževal, vključno s pesticidi, onesnaženimi viri vode in zraka ter strupenimi kemikalijami. Tu je nekaj koristnih ukrepov, ki jih čebelarji lahko upoštevajo za zmanjšanje izpostavljenosti onesnaževalcem pri čebelah:

– Uporaba naravnih metod in integrirane pridelave

– Pravilna uporaba pesticidov:

– Lokacija čebelnjaka

– Zagotavljanje čiste vode:

– Spodbujanje biodiverzitete:

– Sodelovanje z lokalno skupnostjo:

Pomembno je, da se zavedamo vpliva onesnaževal na čebele in se aktivno trudimo zmanjšati izpostavljenost. Z zavedanjem, pravilnimi ukrepi in sodelovanjem lahko pomagamo zaščititi čebele in prispevamo k ohranjanju njihovega zdravja ter pomembne vloge pri opraševanju in ohranjanju okolja.

Pred namestitvijo čebel preverite razpoložljivo lokacijo za postavitev čebelnjaka / stojišča ali prevozne enote, upoštevajoč morebitno onesnaženost okolja. Izogibajte se neposredni bližini industrijskih obratov in večjih odlagališč smeti.

© Peter Kozmus
2

Priporočljivo se je pogovoriti s sosednjimi kmeti in čebelarji in na ta način pridobiti osnovne informacije o določenem območju. Koristne informacije lahko pridobite tudi s katastra čebelje paše, ki je dosegljiv na spletni strani.

© Peter Kozmus
3

Dobrodošla je dobra komunikacija s kmeti, da se dodatno prepreči izpostavljenost čebeljih družin morebitnim pesticidom na poljih, sadovnjakih in vinogradih.

tractor spraying glyphosate pesticides on a corn field
© Peter Kozmus
4

Čebelarsko prakso prilagoditi, da se prepreči izpostavljenost čebel in zalege uporabljenim akaricidom v panjih (pravočasna in pravilna uporaba odobrenih akaricidov).

© Peter Kozmus
5

Priporočilo:
Občasno vzorčite starejše satje, da ugotovite prisotnost in količino morebitnih onesnaževalcev.

© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0