Izogibanje območjem, kjer bi lahko bile prisotne alergene rastline v večjih količinah

Best practice
slovenia
15
0
Izogibanje območjem, kjer bi lahko bile prisotne alergene rastline v večjih količinah


Priporočljivo je spremljanje vegetacije v okolici čebelnjaka in sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki, botaniki ali čebelarskimi društvi pri prepoznavanju alergenih ali strupenih rastlin, ki bi lahko bile prisotne v bližini stojišča čebel.

Praksa

1

Priporočljivo je spremljanje vegetacije v okolici čebelnjaka in sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki, botaniki ali čebelarskimi društvi pri prepoznavanju alergenih ali strupenih rastlin, ki bi lahko bile prisotne v bližini stojišča čebel.

© Peter Kozmus
2

Na podlagi teh podatkov se lahko čebelarji odločajo o izbiri lokacij in zagotavljajo varno okolje za svoje čebele.

© Peter Kozmus
3

Slovenija območji, kjer bi bile prisotne alergene ali strupene rastline v večjem obsegu za enkrat ne beleži. Poleg zelo bogate biotske pestrosti tudi ne izvajamo saditve oz. setve intenzivnih monokultur, ki bi lahko bile alergene za čebelje družina. Ključno vlogo bi v tem primeru imel javni pregledovalnik grafičnih podatkov, ki nam že sedaj na zemljevidu Slovenije prikazuje rastlinsko sestavo Slovenije in prisotnost kmetijskih poljščin na posamezni kmetijski površini. V tej aplikaciji bi v primeru pojava alergenih rastlin morala aplikacija prikazati takšna območja na katera čebeljih družin ne bi smeli nameščati.

© Peter Kozmus

Pripravil: Aleš Bozovičar

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0