Izogibanje območjem, kjer bi lahko bile prisotne alergene rastline v večjih količinah

Exchange
slovenia
0
0
Izogibanje območjem, kjer bi lahko bile prisotne alergene rastline v večjih količinah
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Pollination, Environmental, Monitoring
Evaluation
12 Detail

Priporočljivo je spremljanje vegetacije v okolici čebelnjaka in sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki, botaniki ali čebelarskimi društvi pri prepoznavanju alergenih ali strupenih rastlin, ki bi lahko bile prisotne v bližini stojišča čebel.

Praksa

1

Priporočljivo je spremljanje vegetacije v okolici čebelnjaka in sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki, botaniki ali čebelarskimi društvi pri prepoznavanju alergenih ali strupenih rastlin, ki bi lahko bile prisotne v bližini stojišča čebel.

2

Na podlagi teh podatkov se lahko čebelarji odločajo o izbiri lokacij in zagotavljajo varno okolje za svoje čebele.

3

Slovenija območji, kjer bi bile prisotne alergene ali strupene rastline v večjem obsegu za enkrat ne beleži. Poleg zelo bogate biotske pestrosti tudi ne izvajamo saditve oz. setve intenzivnih monokultur, ki bi lahko bile alergene za čebelje družina. Ključno vlogo bi v tem primeru imel javni pregledovalnik grafičnih podatkov, ki nam že sedaj na zemljevidu Slovenije prikazuje rastlinsko sestavo Slovenije in prisotnost kmetijskih poljščin na posamezni kmetijski površini. V tej aplikaciji bi v primeru pojava alergenih rastlin morala aplikacija prikazati takšna območja na katera čebeljih družin ne bi smeli nameščati.

Pripravil: Aleš Bozovičar

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip