Kolla foderstatus

Exchange
sweden
12
0
Kolla foderstatus


Honungsbisamhället ska alltid ha tillräckligt med mat att äta. Om honungsförrådet är för litet kommer drottningen att sluta producera ägg och vinterbina kan bli för få för att klara vintern. […]

En full honungsram
© Lotta Fabricius Kristiansen

Honungsbisamhället ska alltid ha tillräckligt med mat att äta. Om honungsförrådet är för litet kommer drottningen att sluta producera ägg och vinterbina kan bli för få för att klara vintern. För att säkerställa att samhället har tillräckligt med mat för att överleva utan blommor att samla nektar från på grund av dåligt väder (för vått, för torrt eller för kallt) ska du alltid lämna tillräckligt med honung kvar i samhället när du skattar honung under säsongen.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0