Kolla utrymmet som behövs för ett växande bisamhälle

Exchange
sweden
12
0
Kolla utrymmet som behövs för ett växande bisamhälle


Ett starkt honungsbisamhälle klarar sig om utrymmet är större än vad det behöver vid den aktuella tidpunkten. Ett svagt bisamhälle kommer däremot inte att utvecklas och växa i storlek om […]

Utvärdering av utrymmet som behövs för bisamhället
© Lotta Fabricius Kristiansen

Ett starkt honungsbisamhälle klarar sig om utrymmet är större än vad det behöver vid den aktuella tidpunkten. Ett svagt bisamhälle kommer däremot inte att utvecklas och växa i storlek om utrymmet är för stort. Om så är fallet kan vissa sjukdomar trivas i denna miljö och till och med försvaga samhället ytterligare. Utvärdera alltid det optimala utrymme som bina behöver för att få friska bisamhällen.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0