Kontrola víjačky voštinovej a bezpečné skladovanie včelích plástov ako ochrana pred víjačkou voštinovou

Exchange
slovakia
3
0
Kontrola víjačky voštinovej a bezpečné skladovanie včelích plástov ako ochrana pred víjačkou voštinovou


Vijačka zvyčajne napáda choré alebo zoslabené včelstvá. Zdravé včelstvo sa s vijačkou dokáže vyrovnať.

Vijačka voštinová sa oddávna považuje za veľmi vážneho škodcu včelstiev. Samička kladie približne 400 vajíčok do škár a trhlín úľa a plástov. Z vajíčok sa po piatich dňoch liahnu drobné, veľmi pohyblivé larvičky. Larvičky prvého štádia sa rozptyľujú po okolí, vyhľadávajú voštiny, začnú sa živiť a rýchlo rastú. Po niekoľkých dňoch sa zvliekajú a vzniknú húsenice druhého štádia. Húsenice sú veľmi pažravé a deväťkrát sa zvliekajú. Húsenica desiateho štádia sa zakuklí. Ich vývin závisí od teploty a množstva potravy. Pri úľovej teplote trvá priemerne 8-9 týždňov.

© Peter Kozmus

Účinná ochrana proti nežiaducemu premnoženiu vijačky:

– držať zdravé a silné včelstvá – včely samy dokážu udržať populáciu včelstva na prijateľnej úrovni,

– vyradenie a roztápanie starých plástov,

– skladovanie prázdnych plástov (súše) na chladnom mieste poprípade na otvorenom priestranstve (prievan),

– uzavreté priestory s uskladnenými plástmi sa musia počas roka (okrem zimy) niekoľkokrát odsíriť, trikrát v 7 až 10-dňových intervaloch.

Medzi základné preventívne opatrenia patria: čistenie úľov (hlavne dna úľov), čistenie uskladňovacích priestorov, vyvarenie starých, poškodených alebo inak nevhodných plástov, držanie len primeraného počtu plástov, atď., Existujú aj prípravky na organickej báze, napríklad využitie koncentrovaného roztoku Bacillus thuringiensis.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0