Kontroll av vaxmott och förvaring av ramar så att de skyddas mot angepp av vaxmott

Exchange
sweden
13
0
Kontroll av vaxmott och förvaring av ramar så att de skyddas mot angepp av vaxmott


Vaxmottlarver lever på bivax, särskilt på gammalt vax med kokonger och pollen. De utvecklas snabbt i varma temperaturer. Ramar med yngelvax måste skyddas från att förstöras av vaxmottlarver när de […]

Vax som är helt övertäckt av vaxmottlarver och kokonger.
© Lotta Fabricius Kristiansen

Vaxmottlarver lever på bivax, särskilt på gammalt vax med kokonger och pollen. De utvecklas snabbt i varma temperaturer. Ramar med yngelvax måste skyddas från att förstöras av vaxmottlarver när de förvaras utanför bikupan.

Bästa sättet att kontrollera vaxmott är att låta vinterförvarat vax utsättas för vintertemperatur. Vid temperaturer under – 10 °C dör samtliga stadier efter en viss tid. Förvaras vaxet mer tempererat måste andra åtgärder till för att skydda vaxet mot vaxmott. Att gasa vaxet med ättiksyra dödar ägg och vuxna fjärilar, emedan stora larver är mer motståndskraftiga. Under sommaren görs den bästa kontrollen av vaxmott genom att se till att allt lagrat vax passerar bisamhällen åtminstone en gång under sommaren. Utvecklingstiden från ägg via larv och puppa till vuxen individ är temperaturberoende och kan ta från cirka 4 veckor till flera månader. Snabbast går utvecklingen vid temperaturer på 25–30 grader. Vuxna vaxmott kan inte ta åt sig någon föda. De gör därför själva inga skador på vaxkakor, utan det är vaxmottlarverna som gör skadorna.

Genom att gasa lagret med vax med ättiksyra kan vaxet smittrenas från nosemasporer. Ångorna dödar också vissa stadier av vaxmott och verkar
avskräckande på möss.
© Lotta Fabricius Kristiansen

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0